Voorzitter van het bestuur Gerard Bakker: “Van medewerkers blijf je af. Punt uit. Je hebt je te gedragen als je hier asiel aanvraagt. Er bereiken ons als bestuur meer signalen waar we van schrikken en die echt niet kunnen. Het is goed dat er een actieplan ligt waarmee alle ketenpartners aan de slag kunnen om problemen snel en effectief aan te pakken. We nemen deze signalen uiterst serieus. Tegelijkertijd moeten we ervoor waken dat het gedrag van de groep waar nu de volle aandacht voor is niet van invloed is op de overgrote groep die zich wel weet te gedragen en die wel terecht om bescherming vragen in Nederland.”

Maatregelen die het COA en andere ketenpartners ter beschikking staan worden nog strikter toegepast op deze overlastgevende doelgroep. Ze worden niet alleen als groep, maar ook als individu scherp in de gaten gehouden. Voor iedere overlastveroorzaker zal een dossier worden aangelegd waarin alle betrokken instanties inzage hebben. Ook wordt bezien of het aantal locaties waar zogeheten Dublinclaimanten worden opgevangen kan worden teruggebracht zodat er efficiënter aan overdracht kan worden gewerkt.

Al vroeg in de aanmeldfase wordt er een lik-op-stukaanpak gehanteerd waarin het COA nauw samenwerkt met gemeente, politie, OM en ketenpartners. Ieder signaal dat duidt op asociaal gedrag wordt direct besproken en betrokken bewoner wordt scherp in de gaten gehouden. Op iedere ongewenste gedraging wordt gereageerd en waar mogelijk geacteerd. Waar mogelijk wordt direct aangifte gedaan. 

Op rijksoverheid.nl meer informatie over de verscherpte maatregelen.

Meer nieuws