Omdat de vergunning voor de nachtopvang in Ter Apel is verlopen en er geen verlenging mogelijk is wordt de tijdelijke locatie die hiervoor werd gebruikt (dit zijn de paviljoens) afgebroken en moeten de asielzoekers worden verhuisd.

Drie gemeenten zijn voor de korte termijn bereid gevonden om 360 asielzoekers op te vangen. Het betreft Nijmegen (100 plekken), Amsterdam (180) en Oss (80). Het COA is deze gemeenten zeer erkentelijk voor het ter beschikking stellen van deze locaties die Ter Apel ontlasten, soms zelfs met inzet van eigen personeel. Het COA werkt hard aan de verwezenlijking van nog meer locaties de komende dagen en is hierover in gesprek met nog een aantal gemeenten.

Het COA vraagt al maanden om extra opvanglocaties in Nederland, maar helaas is hier vooralsnog onvoldoende gehoor aan gegeven. Het COA heeft structureel meer langdurige opvanglocaties nodig om voldoende ruimte te hebben om asielzoekers een kwalitatief  goede opvang en begeleiding te bieden. Het COA blijft hierover in gesprek met gemeenten.

Update 20 april 2022: Ook de gemeente Alkmaar stelt vanaf 20 april 150 plekken beschikbaar.