Regiomanager COA regio Noord Corina Deekens: “We zijn de gemeente Meppel erg erkentelijk dat we langer van de asielboot mogen gebruikmaken. Dit geeft enige verlichting in de opgave waar we met z’n allen voor staan. Het doet goed dat de gemeente Meppel zo ruimte geeft voor vluchtelingen waar ook vandaan.

Het COA is ook blij met de manier waarop de samenwerking tussen de medewerkers en bewoners van de asielboot met de omgeving vorm heeft gekregen. Deekens: "Dat continueren we graag, voorlopig op de huidige locatie, en later hopelijk in een zelfde prettige sfeer op een andere plek.”