Bastiaans (53) is wethouder in Maastricht vanaf september 2020 en heeft onder meer inburgering, opvang vluchtelingen, diversiteit, inclusie en Europa in haar portefeuille. Vanuit deze functie is zij ook lid van de tijdelijke commissie Asiel & Migratie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Bastiaans heeft een carrière als sociaal ondernemer, bestuurder en manager bij diverse maatschappelijke organisaties. Bij de Belastingdienst deed ze ervaring op met uitvoeringsorganisaties binnen de Rijksoverheid. Ze begon haar loopbaan als leerkracht in het Montessorionderwijs.

Bijdragen aan een zinvolle en wezenlijke opgave

Bastiaans: "Ik kijk er enorm naar uit om samen met collega’s van het COA en partners in onze samenleving een bijdrage te leveren aan deze mooie maatschappelijke taak. Een taak die zich niet alleen richt op het bieden van een veilige en leefbare opvangplek voor asielzoekers, maar die zich ook richt op het zo goed mogelijk laten landen van opvanglocaties en haar bewoners, in onze samenleving. Dit kunnen we alleen maar verwezenlijken door het samen te doen. Niet altijd een gemakkelijke opgave, maar wel een zeer zinvolle en wezenlijke, waar ik mij graag voor in blijf zetten.”

Bestuurlijke ervaring, kennis van opvang en hart voor de zaak

De huidige bestuursleden Milo Schoenmaker en Joeri Kapteijns zien uit naar de komst van Bastiaans: “We staan voor grote opgaven. Met de komst van Anita Bastiaans halen we niet alleen een ervaren bestuurder in huis, maar ook iemand met kennis van de opvang van asielzoekers in een grote stad en hart voor de vraagstukken waar het COA voor staat. Wij kijken uit naar de samenwerking en wensen haar veel succes en plezier bij het COA.”

Structurele uitbreiding

De belangrijkste reden voor de structurele uitbreiding van het bestuur is de enorme groei van het COA. Dit in combinatie met het belang om ook zaken als strategievorming en de realisatie van de meerjarenstrategie van het COA, de duurzame ontwikkeling van de organisatie en de going concern de benodigde aandacht te kunnen (blijven) geven.

Ook de bestuurlijke contacten met onze samenwerkingspartners binnen en buiten de keten zijn van groot belang. In 2022 werd al de conclusie getrokken dat deze opgaven een structurele uitbreiding van het bestuur rechtvaardigen. Vanaf augustus 2022 is het bestuur met tijdelijke inzet versterkt, eerst door Peter Bos en op dit moment door Gea van Craaikamp.