Hiermee is is ook conform de afspraak met het ministerie van Defensie een einde gekomen aan de opvang van asielzoekers door het COA in de kazerne.

Isolatie en quarantaine

De groep asielzoekers uit azc Sneek waren in Zoutkamp in aparte groepen opgevangen. Voor de mensen die besmet waren gold, dat zij minimaal zeven dag in isolatie moesten blijven en 24 uur klachtenvrij moesten zijn, voor zij veilig terug konden keren naar het azc Sneek. Daarnaast waren er ook mensen die vooralsnog negatief getest waren op corona, maar doordat zij in azc Sneek met besmette personen in één wooneenheid verbleven, mogelijk besmet waren geraakt. Zij moesten veertien dagen in quarantaine.

Vervolg quarantaine

De laatste drie asielzoekers die vandaag de kazerne hebben verlaten maken deel uit van deze laatste groep. Zij hebben hun quarantaine nog niet uitgezeten en zijn - evenals de andere Sneker azc-bewoners voor wie dit geldt - overgebracht naar COA-opvanglocaties elders in het land voor het vervolg van hun quarantaineperiode. In tegenstelling tot in het azc Sneek is het voor hen op deze opvanglocaties wel mogelijk om de quarantaineperiode in isolatie door te brengen.

Na de quarantaine kan iedereen weer terug naar de eigen woonruimte in azc Sneek.

Bijzondere tijd

Voor alle betrokkenen was de quarantaine-opvang in Zoutkamp een bijzondere tijd. De onherroepelijke vrijheidsbeperking die isolatie/quarantaine met zich meebrengt, in combinatie met een militaire omgeving maakte het voor de asielzoekers lastig. Met vereende krachten is hard gewerkt om in deze unieke situatie te doen wat nodig was om het voor iedereen zo veilig en leefbaar mogelijk te laten zijn. Het COA dankt het Ministerie van Defensie, GGD Fryslân, GGD Groningen, Veiligheidsregio Fryslân en Veiligheidsregio Groningen voor de intensieve samenwerking rondom de quarantaine-opvang in Zoutkamp. We kijken terug op een leerzame periode.