Medewerkers in de htl doen hun werk onder bijzonder complexe omstandigheden. Zij vangen een kleine groep asielzoekers op die herhaaldelijk ernstige overlast veroorzaken en zich agressief gedragen naar andere bewoners, medewerkers en omwonenden. De htl zorgt daarom voor rust op veel andere locaties in het land.

Dat vraagt om een stevige en zorgvuldige aanpak. Medewerkers worden in hun werk dagelijks geconfronteerd met asielzoekers die ernstige overlast veroorzaken met herhaaldelijk agressief gedrag. De conclusies van de Inspectie kunnen dan ook alleen in die context worden gezien. Met de inspectie is daarom afgesproken dat zij de individuele signalen van misstanden gaat delen met het COA, zodat een gezamenlijk beeld wordt gecreëerd van wat proportioneel handelen is. Indien nodig zal dat leiden tot aanpassing van het handelingskader van de medewerkers. Tegelijkertijd worden individuele signalen altijd serieus genomen en worden indien nodig maatregelen getroffen.

In gesprek met de Inspectie over de uitkomsten van haar bevindingen is bovendien afgesproken dat inspecteurs langer komen meedraaien binnen de htl. Het COA is ervan overtuigd dat een langere meeloopperiode de Inspectie een betere indruk geeft van wat de htl van onze medewerkers vraagt. Hetzelfde geldt voor het inzicht in de dynamiek van deze doelgroep en de interactie tussen bewoners en medewerkers.

Bestuurslid Joeri Kapteijns: “De htl speelt een heel belangrijke rol in het veilig en leefbaar houden van alle andere COA-locaties. Wij zijn trots op onze medewerkers die deze doelgroep onder moeilijke omstandigheden zo goed mogelijk begeleiden en de opvang beheersbaar houden. Disproportioneel geweld en dwang zijn uiteraard nooit gerechtvaardigd en signalen hiervan pakken we serieus op. Samen met de Inspectie werken we nu verder aan de opvolging van de aanbevelingen.”