De eerste resultaten van het ‘lik op stuk-beleid’ tekenen zich af. Hierover sprak staatssecretaris Ankie Broekers-Knol woensdag 8 januari in Harderwijk met burgemeester van Schaik, medewerkers van het COA, omwonenden en lokale ondernemers, met van het COA bestuurslid Joeri Kapteijs, unitmanager Pascal Meertens en locatiemanager Thami Zabda als gastheren.

Naast gesprekken met medewerkers was er ook een mediamoment ingepland en werd er een rondleiding op het azc gegeven

  • vrouw met microfoon vertelt wat aan een groep mensen
    © Bron: COA en ministerie van Justitie en Veiligheid
  • groep mensen poseert voor de camera
    © Bron: COA en ministerie van Justitie en Veiligheid

Overleg

In Harderwijk is regelmatig overleg over overlast door asielzoekers. De wijkagent, het Openbaar Ministerie en het COA bespreken wie er overlast geeft. Ook de informatie van de ketenmarinier wordt erbij betrokken, op basis van de landelijke Top-X lijst. Dankzij dit overleg kunnen overlastgevers snel worden aangepakt.

Daling

Het aantal incidenten en aangiften is het afgelopen kwartaal in Harderwijk gehalveerd ten opzichte van eerdere kwartalen in 2019, zo maakte de burgemeester woensdag bekend. "Dat laat zien dat we overlast aan kunnen pakken als we goed samenwerken", zegt de staatssecretaris. "Maar we zijn er nog niet. Samen met onder meer de gemeente zetten we in op het verder terugdringen van de overlast de komende tijd. Want overlast is onacceptabel."

Blijvende aandacht

Ook burgemeester Van Schaik is blij met de samenwerking in Harderwijk. Hij pleit voor blijvende aandacht, ook nu het wat beter gaat: "Het blijft belangrijk dat inwoners en ondernemers signalen van ongewenst gedrag doorgeven. Dan weten we wat er speelt en kunnen politie, OM en gemeente samen effectief werken aan oplossingen.” 

Handen ineenslaan

Ook op andere locaties wordt zichtbaar dat het lukt om overlast aan te pakken als gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, COA, IND, DT&V en ketenmariniers de handen ineenslaan. De overgrote meerderheid van de asielzoekers in Nederland veroorzaakt geen problemen. Een relatief kleine groep zorgt echter wel voor overlast, zoals winkeldiefstal, vernieling en bedreiging. Dit is onaanvaardbaar, ook omdat hierdoor het draagvlak voor de opvang van asielzoekers die bescherming nodig hebben, wordt aangetast.

Ketenmariniers

Er is onder meer een drietal ketenmariniers aangesteld, die zich zowel regionaal als landelijk inzetten om overlast terug te dringen. Daarnaast heeft de staatssecretaris 1 miljoen euro beschikbaar gesteld om gemeenten te helpen om overlast tegen te gaan. Verder wordt met de Top X-aanpak gewerkt, waardoor de zwaarste groep overlastgevers door middel van een landelijke lijst goed kan worden aangepakt.

Lokaal wordt door gemeenten, COA en politie gewerkt met het opleggen van gebiedsverboden en een meldplicht. Bij crimineel gedrag is uiteraard het strafrecht van toepassing waarbij indien mogelijk snelrecht wordt toegepast.

Meer nieuws