Met deze middelen zal Pharos het programma  ‘Aan de slag’ verder uitbreiden. Het afgelopen jaar voerde het hiervoor bij wijze van proef al projecten uit in Utrecht en Nijmegen: asielzoekers en statushouders die in de opvang verbleven, pakten samen met Nederlanders klussen op zoals het onderhoud van de groenvoorziening in speeltuinen en het samen koken en eten met ouderen.

25 locaties

‘Aan de slag’ kan nu worden uitgebreid naar opvanglocaties in meer gemeenten. Het streven is dat over 2,5 jaar bewoners van 25 opvanglocaties actief betrokken zijn bij lokaal vrijwilligerswerk. Pharos bepaalt samen met het COA welke opvanglocaties dat zijn. Alle bewoners, met en zonder verblijfsstatus, komen voor het vrijwilligerswerk in aanmerking.

Contact met de ‘buitenwereld’

COA-bestuurder Janet Helder onderstreept dat het belangrijk is voor asielzoekers om actief te blijven en hun tijd zinvol te besteden. "Vrijwilligerswerk biedt onze bewoners een mooie gelegenheid om buiten de locatie actief te zijn en daarbij ook in contact te komen met Nederlanders. We zijn dan ook blij met dit initiatief dat een mooie extra impuls geeft aan de bestaande mogelijkheden hiervoor.”

Ook minister Asscher (SZW) zegt er een groot voorstander van  te zijn dat een vluchteling na aankomst in ons land zo snel mogelijk vrijwilligerswerk gaat doen: “Hij of zij maakt zo kennis met onze taal, samenleving en manier van werken. Via vrijwilligerswerk kunnen asielzoekers ook een positieve bijdrage leveren aan de Nederlandse maatschappij. Daarnaast wordt de kans op een betaalde baan via vrijwilligerswerk groter.”

Naast het ministerie van SZW dragen het Kansfonds en het Oranjefonds bij aan dit initiatief van Pharos.

 

Expertisecentrum Pharos wil de kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van de (gezondheids)zorg voor migranten en laagopgeleiden stimuleren, preventie bevorderen en het zelfmanagement bij deze groepen te versterken.  

Meer nieuws