• Noodopvang in hotel Utrecht
    © COA

Vooralsnog is het aantal bewoners beperkt tot 60. Na plaatsing van een cateringvoorziening kunnen we meer bewoners in het hotel opvangen en is de maximale capaciteit bijna 350.