• Asielzoekers komen aan bij Heumensoord

Hiertoe is besloten omdat er geen capaciteit meer beschikbaar is om mensen naar andere opvanglocaties te laten verhuizen. Het besluit is in goed overleg genomen samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV), de gemeenten Nijmegen en Heumen en Defensie. Het betreft een tijdelijke maatregel voor circa 5 dagen.

Zeelandhallen

De komende dagen en weken komen er verschillende noodopvang- en tijdelijke locaties beschikbaar, maar deze week kunnen we daar nog geen gebruik van maken. Dat maakt dat Heumensoord nu in de tussentijd ingezet wordt voor de noodopvang van reguliere asielzoekers. Volgende week opent het COA een noodopvang in de Zeelandhallen in Goes. Het COA werkt hard om nog meer nieuwe opvanglocaties te vinden in nauwe samenwerking met JenV, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gemeenten en provincies.