Milo Schoenmaker

De heer dr. M. (Milo) Schoenmaker is sinds 15 januari 2019 voorzitter van het bestuur van het COA. Schoenmaker (1967) was burgemeester van Gouda (2012-2019) en burgemeester in Bussum (2003 - 2012). Van 1998 tot en met 2003 was hij wethouder in de gemeente Haarlemmermeer, waar hij in 1994 zijn politieke carrière als gemeenteraadslid startte.

Schoenmaker studeerde Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, met als hoofdvak Bestuurskunde. Hij promoveerde (2011) met een proefschrift over Bestuurlijke conflicten en crises in gemeenten onder de titel 'Bestuurlijk gedonder'.

Schoenmaker heeft momenteel twee onbezoldigde nevenfuncties:
- voorzitter Raad van Toezicht bibliotheek Gouda;
- lid Raad van Toezicht Jantje Beton.