Concrete, meetbare doelstellingen

In de meerjarenstrategie zijn de voor het COA belangrijkste trends in kaart gebracht. Met die trends zijn vervolgens scenario’s voor de organisatie uitgewerkt. Samen met de opdracht aan het COA, missie en kernwaarden leiden die tot een aantal doelstellingen voor de komende jaren. Deze doelstellingen zijn uitgewerkt tot en met operationeel niveau – zo concreet en meetbaar mogelijk. In de routekaart van de meerjarenstrategie staat in welk jaar het COA met welke doelstellingen aan de slag gaat.

Meerjarenstrategie en bijbehorende documenten

Hieronder vind je alle documenten die in het kader van de meerjarenstrategie zijn verschenen. In de 'Trendverkenning' zijn alle trends uit de meerjarenstrategie uitvoeriger beschreven. In de 'Handreiking scenariodenken' staat hoe het COA scenarioplanning inzet.

Input van experts en stakeholders

Onze meerjarenstrategie is tot stand gekomen dankzij de input en feedback van vele experts en stakeholders van zowel binnen als buiten het COA.