De afbeeldingen uit deze beeldbank mogen - met vermelding van de naam van de fotograaf - gebruikt worden voor publicatie in je eigen medium.