De titel van het jaarplan 2023 ‘Met het oog op groei’ verwijst naar de groei van het aantal vluchtelingen, de groei van opvangcapaciteit en de groei van het aantal medewerkers van COA.

Concrete doelen in 2023

Milo Schoenmaker, bestuursvoorzitter van het COA: “Onze ambities moeten in verhouding staan tot de uitdagingen waar we voor staan. In de huidige situatie heeft het bieden van veilige en humane opvang prioriteit en tegelijk werken we maximaal naar structurele en duurzame verbeteringen in de asielopvang en in onze organisatie. Met het jaarplan maken we de werkzaamheden zo concreet en overzichtelijk mogelijk. Het geeft een duidelijke richting, houvast en stabiliteit in deze turbulente tijden."

Download COA Jaarplan 2023