• Huidige Stap 1
  • Stap 2
  • Stap 3
  • Stap 4
  • Controleer gegevens

Algemene gegevens

Algemeen

Wanneer de betreffende opvanglocatie niet in de selectielijst voorkomt kunt u handmatig de plaats- en straatnaam van de opvanglocatie invoeren.

Uitleg bij reden van aanvraag

  1. Een verlenging van de bestuursovereenkomst met vijftien jaar of meer wordt in alle gevallen behandeld als een opvolgende aanvraag.
  2. Opvolgende aanvraag: een nieuwe aanvraag van een gemeente die volgt na het verstrijken van de maximum looptijd van vijftien jaar waarvoor een eerste of verlengingsaanvraag kon worden ingediend, de opvolgende aanvraag wordt behandeld als een eerste aanvraag.
  3. Let op: eventueel maatwerk met betrekking tot noodopvang is niet meegenomen in de indicatieve berekening.

Reden van aanvraag

Leerlingen (telgegevens)

Aan hoeveel leerlingen biedt de school plaatst?

Aan hoeveel extra leerlingen biedt de school plaatst t.o.v. voorgaande beschikking?

Onderbouwing van het aantal leerlingen *

Waar is het verwachte aantal leerlingen op gebaseerd?.
NB: indien het aantal leerlingen nog niet bekend is, hanteren we het in de OHBA-regeling vastgestelde percentage van de desbetreffende opvangmodaliteit.

Bij uitbreidingen zijn de peilmomenten voor het indienen van een aanvraag afhankelijk van het aantal leerlingen:
  • Tot en met 5 leerlingen: 1 oktober
  • Vanaf 6 leerlingen: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober
M.b.t. noodopvang kan er worden afgeweken van de reguliere teldatum. Als de maximale capaciteit van de noodopvanglocatie bereikt is, kan op basis van het actuele leerlingenaantallen een OHBA-aanvraag ingediend worden. De OHBA-aanvraag wordt op basis van deze aantallen voor de gehele vastgestelde periode bekostigd.