Wachttijden 

De wachttijd voor BRP-inschrijving is momenteel langer dan normaal. Statushouders krijgen nog wel voorrang bij de inschrijving in de BRP. Niet-statushouders komen op een wachtlijst. Het COA kan helaas niets aan deze situatie doen.

In sommige gevallen is het mogelijk om via een spoedproces met voorrang ingeschreven te worden. Dit geldt voor:

 • statushouders met een arbeidsovereenkomst
 • statushouders die een woning aangeboden krijgen
 • statushouders en niet-statushouders die om medische redenen een BSN nodig hebben
 • niet-statushouders met een tewerkstellingsvergunning en waarvan de identiteit door de IND is vastgelegd (dit is een pilot die loopt tot en met 31 december 2023).

Inschrijving in 'BRP-straten'

De IND, de gemeenten en het COA hebben in de 5 aanmeldcentra van de IND zogenaamde ‘BRP-straten’ gerealiseerd om de eerste inschrijving in de BRP goed en snel uit te voeren. Statushouders en asielzoekers worden in deze BRP-straten ingeschreven in de gemeente waar ze op dat moment verblijven. Ze ontvangen na inschrijving een burgerservicenummer.

Wie schrijven zich in?

Statushouders schrijven zich via een BRP-straat direct in in de BRP. Asielzoekers die nog geen verblijfsvergunning hebben, moeten 6 maanden wachten. Onder normale omstandigheden vervalt die wachttijd als: 

 • de identiteit van de asielzoeker is vastgesteld
 • de asielzoeker rechtmatig in Nederland verblijft
 • de asielzoeker naar verwachting langer dan 4 maanden in Nederland verblijft

De volgende asielzoekers kunnen zich niet inschrijven in de BRP:

 • Dublinclaimanten
 • asielzoekers die afkomstig zijn uit een veilig land van herkomst
 • vreemdelingen die al recht hebben op bescherming in een andere lidstaat van de EU
 • asielzoekers waarvan de identiteit niet is vastgesteld