Hervestiging vluchtelingen

Nederland nodigt elk jaar ongeveer vijfhonderd vluchtelingen uit om zich in ons land te vestigen. Zij komen vooral uit vluchtelingenkampen. Het COA zorgt voor de voorbereiding op hun komst naar Nederland. Ook onderhoudt het COA het contact met gemeenten waar zij komen te wonen.

Vluchtelingen

Veel vluchtelingen komen terecht in een vluchtelingenkamp of een stad in de regio waar ze vandaan komen, meestal in een buurland. Bijvoorbeeld Eritrese vluchtelingen in een vluchtelingenkamp in Kenia of Irakeze vluchtelingen in Beirut in Libanon. Soms kunnen vluchtelingen na een bepaalde periode weer terugkeren naar hun geboorteland of integreren in het land waar ze op dat moment verblijven, maar dit is lang niet altijd het geval.

Programma voor hervestiging

De UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisaie, heeft een programma voor de hervestiging van vluchtelingen in een ander land. Het programma is voor vluchtelingen die niet terug kunnen keren en niet veilig zijn in de regio waar ze verblijven. Nederland is bij dit hervestigingsprogramma aangesloten. Onze regering heeft afgesproken om in de periode van 2016 tot en met 2019 in totaal 2.000 vluchtelingen te hervestigen, ongeveer 500 per jaar.

Selectiemissies

Tijdens ‘selectiemissies’ wordt beoordeeld of vluchtelingen voor hervestiging in Nederland in aanmerking komen. Er zijn vier van deze missies per jaar. Aan zo’n missie nemen medewerkers van het COA, de IND en het ministerie van Buitenlandse Zaken deel. De bestemmingen worden vastgesteld in overleg met de UNHCR en de landen die het programma ondersteunen. De UNHCR draagt vluchtelingen voor en de IND beslist wie wordt geselecteerd op basis van het Nederlandse asielbeleid.

Medewerkers van het COA doen tijdens een selectiemissie een sociale intake met de vluchtelingen. Zij schatten in of een vluchteling kan integreren in Nederland en of de verwachtingen van de vluchteling reeël zijn.

Vóór aankomst in Nederland: culturele oriëntatietrainingen

Het COA biedt de geselecteerde vluchtelingen voor aankomst in Nederland drie culturele oriëntatietrainingen aan van zes dagdelen. Tijdens deze trainingen bereiden de vluchtelingen zich voor op hun komst naar Nederland en de huisvesting in een gemeente. Ook leren zij de basisbeginselen van de Nederlandse taal.

Na aankomst in Nederland

Ongeveer zes maanden na een selectiemissie komen de vluchtelingen die zijn geselecteerd voor hervestiging naar Nederland. De eerste 48 uur krijgen zij begeleiding van het COA. Daarna gaan zij naar hun nieuwe woning.

Individuele uitnodigingen

Naast de selectiemissies, nodigt Nederland soms ook individueel vluchtelingen uit voor hervestiging in Nederland. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van medische urgentie.

Hervestiging Turkije

De EU-Turkije deal betekent dat vanaf 20 maart 2016 elke illegale migrant die naar Griekenland komt, moet terugkeren naar Turkije. Voor iedere Syriër die volgens dit stramien terugkeert, wordt een Syrische vluchteling in Turkije voorgedragen aan een van de deelnemende Europese lidstaten. Er zijn in 2016 en 2017 in totaal bijna 3.000 Syriërs onder deze deal uit Turkije naar Nederland overgebracht. In 2018 hervestigt Nederland rond de 1.000 vluchtelingen vanuit Turkije. Voor 2019 is het voornemen om 750 vluchtelingen uit Turkije te hervestigen.

De volgende organisaties werken nauw samen om de uitnodiging, overkomst en inburgering van vluchtelingen zo soepel mogelijk te laten verlopen:

Lees meer over: