Hervestiging vluchtelingen

Nederland nodigt elk jaar ongeveer vijfhonderd vluchtelingen uit om zich in ons land te vestigen. Zij komen vooral uit vluchtelingenkampen. Het COA zorgt voor de voorbereiding op hun komst naar Nederland. Ook onderhoudt het COA het contact met gemeenten waar zij komen te wonen.

Vluchtelingen

Veel vluchtelingen komen terecht in een vluchtelingenkamp of een stad in de regio waar ze vandaan komen, meestal in een buurland. Bijvoorbeeld Eritrese vluchtelingen in een vluchtelingenkamp in Kenia of Irakeze vluchtelingen in Beirut in Libanon. Soms kunnen vluchtelingen na een bepaalde periode weer terugkeren naar hun geboorteland of integreren in het land waar ze op dat moment verblijven, maar dit is lang niet altijd het geval.

Programma voor hervestiging

De UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, heeft een programma om vluchtelingen die niet terug kunnen keren en niet veilig zijn in de regio waar ze verblijven te hervestigen in een ander land. Nederland is bij dit hervestigingsprogramma aangesloten. Onze regering heeft afgesproken om in de periode van 2016 tot en met 2019 in totaal 2.000 vluchtelingen te hervestigen, wat gelijk staat aan ongeveer 500 per jaar.

Selectiemissies

Tijdens ‘selectiemissies’ wordt beoordeeld of vluchtelingen voor hervestiging in Nederland in aanmerking komen. Er zijn vier van deze missies per jaar. Aan zo’n missie nemen medewerkers van het COA, de IND en het ministerie van Buitenlandse Zaken deel. De bestemmingen worden vastgesteld in overleg met de UNHCR en de landen die het programma ondersteunen. De UNHCR draagt de vluchtelingen voor hervestiging voor, de IND beslist wie wordt geselecteerd op basis van het Nederlandse asielbeleid.

Medewerkers van het COA houden tijdens een selectiemissie een sociale intake met de vluchtelingen. Zij schatten in of een vluchteling kan integreren in Nederland en of de verwachtingen van de vluchteling reeël zijn.

Vóór aankomst in Nederland: culturele oriëntatietrainingen

Het COA biedt de geselecteerde vluchtelingen voor aankomst in Nederland drie culturele oriëntatietrainingen aan van zes dagdelen. Tijdens deze trainingen bereiden de vluchtelingen zich voor op hun komst naar Nederland en de huisvesting in een gemeente. Ook leren zij de basisbeginselen van de Nederlandse taal.

Na aankomst in Nederland

Ongeveer zes maanden na een selectiemissie komen de vluchtelingen die zijn geselecteerd voor hervestiging naar Nederland. De eerste 48 uur krijgen zij begeleiding van het COA. Daarna gaan zij naar hun nieuwe woning.

Individuele uitnodigingen

Naast de selectiemissies, nodigt Nederland soms ook individueel vluchtelingen uit voor hervestiging in Nederland. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van medische urgentie.

Relocatie/Herplaatsing

De Europese Unie heeft besloten om lidstaten die te maken hebben met een buitenproportionele instroom van asielzoekers te ontlasten. Dit vindt plaats door het herplaatsen van mensen uit deze landen naar andere lidstaten binnen een periode van twee jaren.

Op het gebied van herplaatsing zijn medewerkers van het COA en de IND actief als expert voor de European Asylum Support Office (EASO).

De volgende organisaties werken nauw samen om de uitnodiging, overkomst en inburgering van de vluchtelingen zo soepel mogelijk te laten verlopen:

Het COA begeleidt jaarlijks circa 500 vluchtelingen die hervestigd worden in Nederland. Ze verblijven de eerste 48 uur onder begeleiding van COA medewerkers in een hotel in de buurt van Schiphol. Daarna verhuizen ze naar een woning in een gemeente

Onderzoek

Lees meer over: