Hervestiging vluchtelingen

Nederland nodigt elk jaar ongeveer 500 vluchtelingen uit om zich in ons land te vestigen. Zij komen zowel uit vluchtelingenkampen als steden in de regio. Het COA zorgt voor de voorbereiding op hun komst naar Nederland. Ook onderhoudt het COA het contact met gemeenten waar zij komen te wonen.

Vluchtelingen

Veel vluchtelingen komen na hun vlucht terecht in een vluchtelingenkamp of een stad in de regio waar ze vandaan komen, meestal in een buurland. Bijvoorbeeld Eritrese vluchtelingen in een vluchtelingenkamp in Kenia of Syrische vluchtelingen in Beirut in Libanon. Soms kunnen vluchtelingen na een bepaalde periode weer terugkeren naar hun geboorteland of integreren in het land waar ze op dat moment verblijven, maar dit is lang niet altijd het geval.

Programma voor hervestiging

De UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie, heeft een programma voor de hervestiging van vluchtelingen in een ander land. Het programma is voor vluchtelingen die niet terug kunnen keren en niet veilig zijn in de regio waar ze verblijven. Nederland is bij dit hervestigingsprogramma aangesloten. Onze regering heeft afgesproken om in de periode van 2016 tot en met 2019 elk jaar ongeveer 500 vluchtelingen te hervestigen.

Selectiemissies

Tijdens ‘selectiemissies’ wordt beoordeeld of vluchtelingen voor hervestiging in Nederland in aanmerking komen. Er zijn vier of vijf van deze missies per jaar. Aan zo’n missie werken medewerkers van het COA, de IND en het ministerie van Buitenlandse Zaken deel. Op sommige plaatsen ook medewerkers van de Koninklijke Marechaussee (KMar) en de Vreemdelingenpolitie (AVIM). De bestemmingen worden vastgesteld in overleg met de UNHCR en de landen die het programma ondersteunen. De UNHCR draagt vluchtelingen voor en de IND beslist wie wordt geselecteerd op basis van het Nederlandse asielbeleid.

Medewerkers van het COA houden tijdens een selectiemissie een interview met de vluchtelingen. Zij maken het hervestigingsprofiel met daarin een inschatting van de begeleidingsbehoefte en het verloop van de integratie in Nederland. Daarnaast besteedt het COA aandacht aan de verwachtingen die vluchtelingen hebben over hun leven in Nederland.

Vóór aankomst in Nederland: culturele oriëntatietrainingen

Het COA biedt de geselecteerde vluchtelingen voor aankomst in Nederland 3 culturele oriëntatietrainingen aan van elk 4 dagen. Tijdens deze trainingen bereiden de vluchtelingen zich voor op hun komst naar Nederland en de huisvesting in een gemeente. Ook leren zij de basisbeginselen van de Nederlandse taal.

Na aankomst in Nederland

Ongeveer zes maanden na een selectiemissie komen de vluchtelingen die zijn geselecteerd voor hervestiging naar Nederland. De eerste 48 uur krijgen zij begeleiding van het COA. Daarna gaan zij naar hun nieuwe woning.

Individuele uitnodigingen

Naast de selectiemissies, nodigt Nederland soms ook individueel vluchtelingen uit voor hervestiging in Nederland. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van medische urgentie.

Hervestiging Turkije

De EU-Turkije deal betekent dat vanaf 20 maart 2016 elke illegale migrant die naar Griekenland komt, moet terugkeren naar Turkije. Voor iedere Syriër die volgens dit stramien terugkeert, wordt een Syrische vluchteling in Turkije voorgedragen aan een van de deelnemende Europese lidstaten. Er zijn in 2016 en 2017 in totaal bijna 3.000 Syriërs onder deze deal uit Turkije naar Nederland overgebracht. In 2018 hervestigde Nederland rond de 1.000 vluchtelingen vanuit Turkije. Voor 2019 is het voornemen om 750 vluchtelingen uit Turkije te hervestigen.

De volgende organisaties werken nauw samen aan de selectie, voorbereiding, uitnodiging, overkomst en inburgering van vluchtelingen:

Lees meer over: