Minderjarigen

Kinderen mogen nooit dakloos worden. Gezinnen met kinderen die geen recht meer hebben op opvang kunnen daarom overgeplaatst worden vanuit het azc naar speciale gezinslocaties. Op een gezinslocatie geldt een sober voorzieningenniveau. De begeleiding is volledig gericht op terugkeer.

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) zijn asielzoekers jonger dan 18 jaar die bij binnenkomst in Nederland niet worden begeleid door een ouder. Ze komen alleen, of samen met andere kinderen en/of 'vreemde' volwassenen, naar Nederland en vragen hier asiel aan. Het COA vangt ze op in locaties voor jongeren.