Het bestuur benoemt de leden van de Adviesraad voor een termijn van 4 jaar, met mogelijkheid tot verlenging van nog eens 4 jaar.  De beloning van de leden is conform geldende regels binnen de overheid.

De adviesraad bestaat uit 6 leden met ieder een eigen expertise:

Halleh Ghorashi (aandachtsgebied wetenschap) is sinds 2012 hoogleraar Diversiteit en Integratie bij de afdeling Sociologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Naast haar academische werkzaamheden houdt zij veel lezingen over deze onderwerpen. Daarnaast is zij lid van de raad van toezicht van Movisie.

Ruud Hopstaken (aandachtsgebieden financiën, investeringsvraagstukken, risicomanagement en bedrijfsvoering). Hopstaken is commissaris, toezichthouder, bestuurder en fiduciair adviseur bij verschillende organisaties. Tot 1 juli 2015 was hij lid van de raad van toezicht van het COA.

Bernt Schneiders (aandachtsgebieden openbaar bestuur, politiek en ketensamenwerking). Schneiders was 22 jaar burgemeester, waarvan de laatste tien jaar van Haarlem. Daarnaast was hij voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Hij is nu directeur van het VSBfonds en toezichthouder en adviseur bij diverse instellingen en organisaties.

Yasemin Tümer (aandachtsgebied vluchtelingenproblematiek en opvang) is zelfstandig ondernemer/investeerder in vrouwelijk ondernemerschap vanuit haar eigen investeringsbedrijf en via TheNextWomen Fund. Zij was onder meer lid van de commissie PAVEM voor participatie van migrantenvrouwen, van de Emancipatieraad en commissaris bij de Goede Doelen Loterijen. Verder is zij bestuurslid van Women Inc., voorzitter van Akoesticum en voorzitter van United Succes Foundation. 

Gerard van der Wulp (aandachtsgebied communicatie) was onder meer directeur-generaal van de Rijksvoorlichtingsdienst, en in die functie woordvoerder van het Koninklijk Huis en de ministers-presidenten Kok en Balkenende. Daarvoor was hij hoofdredacteur van het NOS-Journaal. Bij Buitenlandse Zaken was hij plaatsvervangend ambassadeur in de Verenigde Staten. Na zijn pensionering uit de rijksdienst startte hij in 2015 een eigen bedrijf dat adviseert over management en communicatie.

Marien de Langen (aandachtsgebieden huisvesting en vastgoed) is bestuursvoorzitter van de Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot en heeft een uitgebreide ervaring in het werkveld van huisvesting en vastgoed. Onder andere als voorzitter van de raad van bestuur van woningstichting Mitros te Utrecht en daarvoor als directeur bij de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting in Rotterdam.