Het bestuur benoemt de leden van de adviesraad voor een termijn van 4 jaar, met mogelijkheid tot verlenging van nog eens 4 jaar.  De beloning van de leden is conform geldende regels binnen de overheid. De adviesraad bestaat op dit moment uit 5 leden met ieder een eigen expertise:

Yasemin Tümer (voorzitter, aandachtsgebieden integratie, participatie en diversiteit) is zelfstandig ondernemer/investeerder in vrouwelijk ondernemerschap vanuit haar eigen investeringsbedrijf en via TheNextWomen Fund. Zij was onder meer lid van de commissie PAVEM voor participatie van migrantenvrouwen, lid van de Emancipatieraad en commissaris bij de Goede Doelen Loterijen. Verder is zij bestuurslid van Women Inc., voorzitter van Akoesticum en voorzitter van United Succes Foundation. 

Shermin Amiri (aandachtsgebied bewonersperspectief) is werkzaam als coach bij het team Statushouders voor de gemeente Rotterdam. Hij kwam in 2012 als politiek vluchteling uit Iran naar Nederland en bekleedde meerdere functies voor Vluchtelingenwerk Zuidwest-Nederland, waaronder senior teamleider Asiel en Integratie. De laatste jaren was hij werkzaam als adviseur en strategisch projectleider bij  verschillende nieuwkomersinitiatieven en organisaties.

Marien de Langen (aandachtsgebieden huisvesting en capaciteit) is bestuursvoorzitter van de Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot en heeft een uitgebreide ervaring in het werkveld van huisvesting en vastgoed. Onder andere als voorzitter van de raad van bestuur van woningstichting Mitros te Utrecht en daarvoor als directeur bij de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting in Rotterdam.

Krishna Taneja (aandachtsgebied veiligheid) is directeur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Tot oktober 2020 was hij directeur Nationale Veiligheid bij TNO en in die hoedanigheid belast met de digitalisering en innovatie van veiligheidsorganisaties. Ook vervulde hij diverse functies bij de politie, waaronder districtschef en adviseur van de korpsleiding op het gebied van crisis en terrorisme.

Sigrid Verweij (aandachtsgebied communicatie) is Director Public Affairs, Communication and Sustainability bij Coca-Cola European Partners. Zij heeft daarvoor jarenlang als secretaris en teammanager bij VNO-NCW en MKB-Nederland gewerkt. De laatste 8 jaar was zij daar directeur Communicatie en MVO.