Het bestuur benoemt de leden van de adviesraad voor een termijn van 4 jaar, met mogelijkheid tot verlenging van nog eens 4 jaar.  De beloning van de leden is conform geldende regels binnen de overheid. De adviesraad bestaat op dit moment uit 5 leden met ieder een eigen expertise.

  • Adviesraad en besturu COA op terrein van azc Amsterdam Willinklaan
    V.l.n.r. Joeri Kapteijns (bestuur COA), Sigrid Verweij, Shermin Amiri, Marien de Langen, Krishna Taneja, Yasemin Tümer (voorzitter adviesraad), Milo Schoenmaker (voorzitter bestuur COA)

Yasemin Tümer (voorzitter, aandachtsgebieden integratie, participatie en diversiteit) is zelfstandig ondernemer/investeerder in vrouwelijk ondernemerschap vanuit haar eigen investeringsbedrijf en via TheNextWomen Fund. Zij was onder meer lid van de commissie PAVEM voor participatie van migrantenvrouwen, lid van de Emancipatieraad en commissaris bij de Goede Doelen Loterijen. Verder is zij bestuurslid van Women Inc., voorzitter van Akoesticum en voorzitter van United Succes Foundation. 

Shermin Amiri (aandachtsgebied bewonersperspectief) is Senior Adviseur bij RadarAdvies en heeft zich sinds 2014 toegewijd aan het oplossen van vluchtelingen vraagstukken. Met jarenlange ervaring in het adviseren van verschillende organisaties over hoe ze met deze complexe opgaven kunnen omgaan, heeft Shermin een expertise ontwikkeld in dit vakgebied. Geboren in Iran, kwam Shermin in 2012 als politiek vluchteling naar Nederland. 

Marien de Langen (aandachtsgebieden huisvesting en capaciteit) is bestuursvoorzitter van de Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot en heeft een uitgebreide ervaring in het werkveld van huisvesting en vastgoed. Onder andere als voorzitter van de raad van bestuur van woningstichting Mitros te Utrecht en daarvoor als directeur bij de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting in Rotterdam.

Krishna Taneja (aandachtsgebied veiligheid) is directeur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Tot oktober 2020 was hij directeur Nationale Veiligheid bij TNO en in die hoedanigheid belast met de digitalisering en innovatie van veiligheidsorganisaties. Ook vervulde hij diverse functies bij de politie, waaronder districtschef en adviseur van de korpsleiding op het gebied van crisis en terrorisme.

Sigrid Verweij (aandachtsgebied communicatie) is Director Public Affairs, Communication and Sustainability bij Coca-Cola European Partners. Zij heeft daarvoor jarenlang als secretaris en teammanager bij VNO-NCW en MKB-Nederland gewerkt. De laatste 8 jaar was zij daar directeur Communicatie en MVO.