Krachtig netwerk

Inmiddels is een krachtig netwerk van betrokken mensen ontstaan. De interkerkelijke werkgroep Kerk en Vluchteling Zutphen neemt initiatieven; stimuleert en ondersteunt activiteiten die ten goede komen aan asielzoekers en vluchtelingen uit ons azc. Mensen van diverse geloofsgemeenschappen uit Zutphen e.o. bundelen zo hun inzet. Zij participeren in projecten of maken deel uit van een ‘vrijwilligerspool’ waar een beroep op kan worden gedaan. 

Projecten en activiteiten

Een aantal projecten en activiteiten waar Kerk&Vluchteling Zutphen e.o. bij betrokken was en is:

  • Het Maatjesproject
  • Verkenning Bed Bad en Brood voorziening
  • Fietsen en fietslessen
  • Muziek en knutselen 
  • Inloop in o.a. de Eekschuur en Compassie
  • Hand- en spandiensten voor jonge statushouders (Pact18)
  • Diverse vormen van taalondersteuning
  • Kennis en ervaring delen door mensen te attenderen op informatiebijeenkomsten van ervaringsdeskundigen, bijeenkomsten van o.a. Kerk-in-Actie of Stichting Gave.
  • Mensen uit de vrijwilligerspool benaderen als er ergens extra inzet nodig is, zoals bij de crisisopvang in de Hanzehal.

Wil je meer weten? 

Ben je nieuwsgierig en wil je ook een bijdrage leveren? Kijk op de website van Kerk en Vluchteling Zutphen

  • refugees welcome
Externe link Terug naar de locatiepagina