Integratie en particatie

Hoe beschikte de Voedselbank in Harlingen opeens over 450 mooie mondkapjes? Wie heeft ervoor gezorgd dat de verkeersborden in Sint Annaparochie brandschoon zijn en dat de straten vrij zijn van zwerfvuil? Willy de Vries van de Vrijwilligerscentrale in Sint Annaparochie weet het antwoord: "De bewoners van het azc!"

Het azc en vrijwilligerscentrale De Skûle zorgen met het project Participatie en Taal dat nieuwkomers meedoen aan de maatschappij om vroege integratie en participatie te stimuleren. Dit project wordt gefinancierd door het Europese Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF).

Breed inzetbaar

De bedoeling is om dit project, dat gefinancierd wordt door Amif ( Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie), breed in te zetten in de hele gemeente Waadhoeke.

Nu is een groep bewoners bezig insectenhotels te maken voor het project Biodiversiteit in Stiens. En er wordt gewerkt aan een film van alle activiteiten, die zal worden gebruikt als pr-materiaal. Ook waren er initiatieven vanuit de bewoners van Sint Annaparochie. En dit is precies wat Participatie en Taal beoogt. Samen een samenleving vormen en allemaal meedoen!

Ook meedoen? 

Kijk op de pagina van De Skûle hoe je bij ons aan de slag kunt.