Taakstelling Volg Systeem

Het COA gebruikt het Taakstelling Volg Systeem (TVS) voor het delen van informatie over vergunninghouders met gemeenten. Gemeenten kunnen hierop inloggen voor recente informatie over de vergunninghouders die zij gaan huisvesten. Het COA zet het klantprofiel van vergunninghouders in het TVS. Daarin staat informatie over opleiding, werkervaring en deelname aan activiteiten en programma’s in de opvang. De gemeente kan het klantprofiel gebruiken bij het zoeken naar passende huisvesting en in het kader van vroege integratie en participatie. In het TVS staan ook onder meer het burgerservicenummer en het bankrekeningnummer als die beschikbaar zijn.