Taakstelling huisvesting amv

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) met een verblijfsvergunning in de kleinschalige opvang van Stichting Nidos tellen sinds 1 januari 2016 mee voor de taakstelling van gemeenten.

Om welke amv gaat het?

De groep amv die gemeenten direct mogen meetellen voor de taakstelling zijn:

  • amv van 15 jaar en ouder met een verblijfsvergunning in de kleinschalige opvang (kso) van Nidos

Direct meetellen geldt dus niet voor:

  • amv tot en met 14 jaar met een verblijfsvergunning in opvanggezinnen in gemeenten
  • amv die in de kleine woonvoorzieningen (kwv) van het COA verblijven

Gemeenten mogen deze amv pas meetellen als die tegen hun 18e jaar zelfstandige huisvesting krijgen.

Realisatie taakstelling amv

Als amv een verblijfsvergunning krijgen, verhuizen ze van de procesopvanglocatie van het COA naar de kleinschalige opvang van Nidos. Vanaf dat moment telt de amv-vergunninghouder mee voor de taakstelling van de betrokken gemeente en is geen verdere actie van die gemeente noodzakelijk.

Vervolghuisvesting realiseren

De taakstelling houdt in dat gemeenten passende vervolghuisvesting voor de jongeren realiseren op het moment dat die 18 jaar worden. Het voordeel is dat jongeren dan in de omgeving kun­nen blijven wonen waar ze zijn opgevangen en inmiddels gewend zijn en sociale contacten hebben.

Amv en gezinshereniging

Bij gezinshereniging benadert het COA de gemeente waar de amv woont via het Taakstelling Volg Systeem (TVS) voor een woningcheck. Zo bepalen we of de nareizende familieleden rechtstreeks naar de gemeentewoning kunnen. Als dat niet zo is, krijgen ze een opvangplek bij het COA en vindt daar de gezinshereniging plaats.

Vervolgens koppelen wij de hele familie aan een gemeente. Bij voorkeur de gemeente waar de amv eerder verbleef of een gemeente in de directe omgeving. Zo behoudt de amv zijn sociale netwerk in Nederland. Vindt de definitieve huisvesting van het hele gezin in een andere gemeente plaats? Dan verhuist de eerder gerealiseerde taakstelling van de amv mee naar die gemeente.

Verhuizing amv en taakstelling

Als een andere gemeente de vervolghuisvesting op zich neemt, dan gaat daarmee ook de taakstelling over naar die gemeente. Dat is het geval als amv:  

  • op 18-jarige leeftijd verhuizen naar een andere gemeente, en in die andere gemeente een beroep doen op vervolghuis­vesting
  • tussen de plaatsing in een Nidos-opvanglocatie en het bereiken van de 18-jarige leeftijd vanwege gezinshereniging naar een andere gemeente verhuizen

Verhuizing taakstelling aanmelden

Bij een verhuizing moet de nieuwe gemeente de amv aanmelden bij het COA. Dat kan via de COA Informatielijn. Daarna telt de amv mee voor de taakstelling van die gemeente. Het COA regelt dat de amv niet meer meetellen voor de taakstelling van de gemeente waar de amv voorheen verbleven. 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de COA Informatielijn: 088-7157001.