Publieke Verantwoording

Het COA maakt deel uit van de Handvestgroep Publiek Verantwoorden (HPV). De HPV bestaat sinds 2000 toen een aantal zelfstandige bestuursorganen (zbo's) het Handvest Publiek verantwoorden heeft ondertekend. Ze willen verantwoording afleggen over hun handelen en de kwaliteit van dienstverlening, niet alleen aan een verantwoordelijke minister, maar juist ook aan hun klanten en de samenleving in zijn geheel. Sindsdien hebben zich ook andere publieke dienstverleners dan zbo's bij HPV aangesloten.

Code Goed Bestuur

Op basis van de Nederlandse Corporate Governance Code 2003 (de 'Code Tabaksblat'), heeft de HPV in 2015 de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners opgesteld. Deze code is geschreven vanuit het besef dat het goed is gewenst gedrag op het terrein van public governance te stimuleren. De Handvestgroep Publiek Verantwoorden borgt hiermee dat zijn leden oog en oor hebben voor hun publiek.

 

 

Lees meer over: