De asielprocedure is een vitaal proces. Dat betekent dat de noodzakelijke primaire processen van het COA altijd doorgaan. Onze bewoners blijven bijvoorbeeld naar IND-locaties reizen voor hun gehoren.

Sinds 25 september zijn de coronamaatregelen versoepeld en is er weer meer mogelijk. De anderhalve meter afstand is niet langer verplicht. Wel houden we ons binnen het COA aan de overige basisregels van het RIVM.

Besmettingen covid-19 in COA-opvang

In de onderstaande tabel staat hoeveel positief geteste bewoners per week bij het COA zijn gemeld. Het werkelijk aantal besmettingen zal hoger zijn, niet iedereen laat zich testen. Peildatum: 18 oktober 2021.

Nieuwsberichten

Meer dossiers