De groep bestaat uit 23 mannen en 14 vrouwen, allen met een medische achtergrond en werkervaring. Ze spreken Engels of zelfs al Nederlands. Ongeveer de helft van de groep is opgeleid als arts. Variërend van algemene geneeskunde, chirurgie, anesthesie tot IC-arts en eerstehulpartsen. De overigen zijn vooral opgeleid als verpleegkundigen. In totaal zijn er 9 personen statushouders van wie wordt aangenomen dat zij dus op korte termijn aan de slag kunnen.

  • Een hartje en een stethoscoop

Koppeling met zorginstellingen

Dit COA-initiatief draagt de zorgprofessionals (met hun instemming) aan bij www.extrahandenindezorg.nl. Deze organisatie neemt contact met de betreffende bewoners op, verzorgt een screening en koppelt hen mogelijk aan zorginstellingen. Ook zijn wij in gesprek met het ministerie van VWS over de mogelijke vervolgstappen.

Enthousiasme en motivatie

Er is heel veel enthousiasme en motivatie onder bewoners en COA-medewerkers om zich in te zetten voor dit initiatief. Uiteindelijk hebben tachtig bewoners zich aangemeld. Ook bewoners zonder achtergrond in de zorg. Zij wilden zich graag inzetten op welke manier dan ook. Een bewoner bood bijvoorbeeld aan om schoonmaakwerkzaamheden in een ziekenhuis te doen.

Werkervaring opdoen

Dit initiatief richt zich specifiek op extra handen voor de zorg in verband met de coronacrisis. Maar ook daarnaast stimuleert het COA statushouders én asielzoekers om tijdens het verblijf in de opvang werkervaring op te doen. Op elk asielzoekerscentrum (azc) worden bewoners geïnformeerd over werkkansen die passen bij hun wensen en ambities. Zo kunnen zij direct meedoen in Nederland en is het wachten op de asielprocedure of huisvestiging geen verloren tijd.