Vanwege het coronavirus schortte het ministerie van Justitie en Veiligheid de asielprocedure vanaf 15 maart op. De COA-opvang ging dicht voor nieuwe asielzoekers. Het ministerie opende 20 maart een noodonderdaklocatie in Zoutkamp. Asielzoekers die in Nederland aankwamen, werden naar die locatie gebracht. Het COA leverde expertise en menskracht voor deze noodonderdaklocatie.

Vanaf medio maart gelden verschillende maatregelen in de azc's om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zoals:

  • een aangepast spreekuur van huisartsen GZA
  • voorlichting van bewoners over het coronavirus, hygiënemaatregelen en de andere maatregelen
  • het tijdelijk stopzeten van groepsactiviteiten en de meldplicht 

Eind maart werd een eerste bewoner in het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ positief getest op het coronavirus. De bewoner werd opgenomen op de intensive care. Daarna werden er meerdere bewoners van azc’s positief getest.

Op 28 april startte het ministerie de asielprocedure weer op, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. De IND begon weer met aanmeldgehoren. Nieuwe asielzoekers die zich meldden in Ter Apel werden geregistreerd en naar de noodonderdaklocatie gebracht. Dit om de gezondheidsrisico's op de COA-locatie in Ter Apel te beperken. Na minimaal 2 weken verhuisden zij naar onze centrale ontvangstlocaties in Ter Apel en Budel. Om die nieuwe instroom mogelijk te maken, verplaatsten we bewoners uit de centrale ontvangstlocaties naar opvanglocaties in het land. 

De zorg kan tijdens de coronacrisis alle hulp gebruiken. Daarom inventariseerden we in april of er zorgprofessionals in onze opvanglocaties wonen die inzetbaar zijn. Er kwamen veel enthousiaste reacties. We hebben 37 bewoners aangemeld bij extrahandenindezorg.nl.

Op 1 mei startte de IND met telehoren via een beveiligde videoverbinding. De IND nodigt bewoners in de procesopvanglocaties uit voor een eerste gehoor. Het COA stelt spreekkamers beschikbaar. Vanaf begin juni neemt de IND ook weer fysiek gehoren af op de behandelkantoren.

Het kabinet kondigde 6 mei aan dat er stap voor stap meer ruimte komt in de anderhalvemetersamenleving. Het COA denkt sinds die datum na over de consequenties hiervan voor ons werk en in hoeverre we de maatregelen in de azc's kunnen versoepelen.

Azc Sneek ging vanaf 8 mei 3 dagen preventief op slot. Bij 28 bewoners werd een coronabesmetting vastgesteld. De besmette bewoners en hun huisgenoten verhuisden 13 mei naar de noodonderdaklocatie in Zoutkamp. Zij zaten daar in quarantaine tot uiterlijk 25 mei en gingen daarna terug naar azc Sneek. 

Op 12 mei is het gebruik van de noodonderdaklocatie voor asielzoekers met een eerste asielaanvraag beëindigd. De circa 90 asielzoekers die daar nog verbleven, verhuisden naar onze centrale ontvangstlocaties in Ter Apel en Budel. Daar gingen ze verder met hun asielprocedure.

Nieuwe asielzoekers de zich in Ter Apel en Budel melden, krijgen zoals altijd een medische intake. De artsen van GZA letten nu ook op coronaklachten, doen een temperatuurmeting en geven informatie over de maatregelen om een coronabesmetting te voorkomen.

Op 1 juni startte het COA weer met groepsactiviteiten en met de wekelijkse meldplicht. We hebben een protocol groepsbijeenkomsten voor bewoners, medewerkers, vrijwilligers en externe partners. 

De tijdelijke 'corona coulance' is beëindigd. Uitgeprocedeerde volwassen asielzoekers die geen recht op opvang meer hebben, moeten het azc voor 22 juni verlaten. 

Meer dossiers