Vanwege het coronavirus schortte het ministerie van Justitie en Veiligheid de asielprocedure vanaf 15 maart op. De COA-opvang ging dicht voor nieuwe asielzoekers. Het ministerie opende 20 maart een noodonderdaklocatie in Zoutkamp. Asielzoekers die in Nederland aankwamen, werden naar die locatie gebracht. Het COA leverde expertise en menskracht voor deze noodonderdaklocatie.

Vanaf medio maart gelden verschillende maatregelen in de azc's om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zoals:

  • een aangepast spreekuur van huisartsen GZA
  • voorlichting van bewoners over het coronavirus, hygiënemaatregelen en de andere maatregelen
  • het tijdelijk stopzeten van groepsactiviteiten en de meldplicht 

Eind maart werd een eerste bewoner in het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ positief getest op het coronavirus. De bewoner werd opgenomen op de intensive care. Daarna werden er meerdere bewoners van azc’s positief getest.

Op 28 april startte het ministerie de asielprocedure weer op, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Nieuwe asielzoekers die zich meldden in Ter Apel werden geregistreerd en naar de noodonderdaklocatie gebracht. Dit om de gezondheidsrisico's op de COA-locatie in Ter Apel te beperken. Na minimaal 2 weken verhuisden zij naar onze centrale ontvangstlocaties in Ter Apel en Budel. 

De IND startte 1 mei met telehoren (horen via een beeldverbinding). Inmiddels ontvangt de IND ook op verschillende locaties weer asielzoekers. 

De zorg kan tijdens de coronacrisis alle hulp gebruiken. Daarom inventariseerden we in april of er zorgprofessionals in onze opvanglocaties wonen die inzetbaar zijn. Er kwamen veel enthousiaste reacties en een aantal bewoners kon via het Rode Kruis in de zorg aan de slag.

Het kabinet kondigde 6 mei aan dat er stap voor stap meer ruimte komt in de anderhalvemetersamenleving. Het COA denkt sinds die datum na over de consequenties hiervan voor ons werk en in hoeverre we de maatregelen in de azc's kunnen versoepelen.

Azc Sneek ging vanaf 8 mei 3 dagen preventief op slot. Bij 28 bewoners werd een coronabesmetting vastgesteld. De besmette bewoners en hun huisgenoten verhuisden 13 mei naar de noodonderdaklocatie in Zoutkamp. Zij zaten daar in quarantaine tot uiterlijk 25 mei en gingen daarna terug naar azc Sneek. 

Op 12 mei is het gebruik van de noodonderdaklocatie voor asielzoekers met een eerste asielaanvraag beëindigd. De circa 90 asielzoekers die daar nog verbleven, verhuisden naar onze centrale ontvangstlocaties in Ter Apel en Budel. Daar gingen ze verder met hun asielprocedure.

Op 1 juni startte het COA weer met groepsactiviteiten en met de wekelijkse meldplicht. We hebben een protocol groepsbijeenkomsten voor bewoners, medewerkers, vrijwilligers en externe partners. In juni werd ook de tijdelijke 'corona coulance' beëindigd. Uitgeprocedeerde volwassen asielzoekers die geen recht op opvang meer hadden, moesten het azc verlaten. 

In de week van 13 augustus kreeg azc Delfzijl te maken met coronabesmettingen onder bewoners. Om verdere besmetting tegen te gaan werden ongeveer 50 bewoners in quarantaine geplaatst in het binnenkort te openen azc in Musselkanaal. 

30 september opende het COA in Apeldoorn de eerste tijdelijke uitwijklocatie voor azc-bewoners die in quarantaine moeten omdat ze mogelijk besmet zijn met het coronavirus. Ook in Haren en Laag-Zuthem richten we uitwijklocaties in.  

Nieuwe asielzoekers doorlopen de eerste fase van de asielprocedure in Ter Apel of Budel, net zoals voor de coronamaatregelen. Asielzoekers krijgen bij binnenkomst een uitgebreide medische intake, waarbij ook gericht op coronaklachten wordt getoetst en informatie wordt verstrekt over de maatregelen om besmetting met het coronavirus te voorkomen.

Het COA heeft de richtlijn 'samen veilig werken en wonen in een anderhalvemetersamenleving' opgesteld. Er staan handvatten in om de dagelijkse werkzaamheden op de opvanglocaties te kunnen uitvoeren met inachtneming van de RIVM-richtlijnen.

Nieuwsberichten

Meer dossiers