Hartelijk dank dat je met het COA meedenkt over de huisvesting voor de opvang van asielzoekers. We zijn blij met alle aanbiedingen die we krijgen. Om te onderzoeken of een aanbod op dit moment voldoet aan de minimale eisen voor ons vastgoed, willen we je graag een aantal vragen stellen. Wanneer je deze korte vragenlijst doorloopt, zie je meteen wat de vervolgstappen zijn. Voor meer informatie, zie Werkwijze behandeling aanbod vastgoed.

De vraag naar opvangplaatsen is groot, net als het aantal aanbiedingen. Om zo goed en snel mogelijk vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, is het alleen mogelijk om via deze site een aanbieding aan ons door te geven. Je ziet dan direct of de aanbieding voldoet aan onze basisvereisten. Zo werken we samen aan voldoende en passende huisvesting voor asielzoekers.

Is het aanbod nu niet geschikt? Mogelijk verandert dit in de nabije toekomst. Zo kan bij een gewijzigde instroom van asielzoekers meer behoefte ontstaan aan een bepaald type opvang. Is door dergelijke ontwikkelingen je aanbod wel passend, dan neemt het COA Vastgoed Leadsbureau contact op.

Soort aanbieder *

Soort aanbod *

Voer een numerieke waarde in m² in.

Geef een indicatie van het aantal personen dat op de locatie opgevangen kan worden. Voorbeeldwaardes: "50" of  "200-300"