Vrijwilligerswerk of betaald werk 

Werk - ook vrijwilligerswerk - levert een belangrijke bijdrage aan de integratie van nieuwkomers. Het is goed als asielzoekers en statushouders werkervaring opdoen, de taal leren en in contact komen met Nederlanders. Wil jij onze bewoners vrijwilligerswerk of betaald werk aanbieden? Wij kijken graag met je naar de mogelijkheden.

Vrijwilligerswerk of betaald werk aanbieden

VOORwerk: statushouders bereiden zich voor op werk in Nederland

Statushouders kunnen deelnemen aan onze VOORwerk-trainingen. Daar leren ze bijvoorbeeld hoe je een netwerk opbouwt en hoe je je presenteert op de arbeidsmarkt. Aan het einde van deze training stimuleren we de deelnemers om vervolgstappen te zetten: een opleiding, stage of werkervaringsplek. 

Stage- of werkervaringsplek aanbieden

Andere initiatieven

Wil je als bedrijf iets doen voor asielzoekers? Het lopen van een marathon mogelijk maken voor bewoners van een azc? Of bijvoorbeeld gezamenlijk diners organiseren in je bedrijfskantine voor je medewerkers en asielzoekers? Neem dan contact op met een azc bij je in de buurt.

Veelgestelde vragen: doneren en zakendoen

Voor het doneren van goederen zoals fietsen, knuffels of boeken kun je het beste contact opnemen met een azc in de buurt. Over de donatie van een grote partij nieuwe goederen loopt het contact via publieksvoorlichting (088-7157001). Ook over het aanbieden van dienstverlening kun je bij hen terecht.

Het COA is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). We ontvangen geld van het ministerie van Justitie en Veiligheid om onze taken uit te voeren en mogen geen geld aannemen. Als het om een geldinzamelingsactie gaat is het wel mogelijk om met dit geld goederen aan te schaffen of activiteiten te organiseren voor bewoners in een asielzoekerscentrum. Neem hiervoor contact op met een locatie bij je in de buurt. Locatiemanagers staan hier zeker voor open.

Het COA is een zelfstandig bestuursorgaan. We maken gebruik van publieke gelden en hebben de plicht deze doelmatig en rechtmatig te besteden. In alle fasen van het inkoopproces letten we dan ook op integriteit, duurzaamheid en innovatie. We hanteren de aanbestedingsprocedures die gelden voor overheidsopdrachten. Lees meer over ons inkooptraject.