Voortgezet onderwijs

Zit je op een middelbare school en moet je een spreekbeurt of werkstuk maken over asielzoekers? Of wordt dit onderwerp binnenkort in de klas besproken? Bereid je dan voor met de informatie op deze site of maak gebruik van de kant-en-klare spreekbeurten.

Er zijn spreekbeurten over de volgende onderwerpen:

  • Asielzoekers. Wat is asiel? Wie zijn de mensen die naar Nederland komen om asiel aan te vragen? Waar komen ze vandaan? Waarom vluchten ze uit hun eigen land? Deze en andere vragen worden beantwoord in deze spreekbeurt. De spreekbeurt beschrijft ook wat er met de mensen gebeurt als ze niet in Nederland mogen blijven en hoe het leven in een opvangcentrum eruit ziet.
  • Opvangproces. Deze spreekbeurt beschrijft wat er gebeurt met asielzoekers vanaf het moment dat ze ons land binnenkomen tot het moment dat zij te horen krijgen of ze wel of niet mogen blijven. Dat beslist de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Welke rol speelt het COA in dit proces? Bekijk ook de poster met daarop meer uitleg over het opvangproces.
  • Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv). Amv zijn jongeren tot 18 jaar die zonder familie in Nederland aankomen. Zij krijgen speciale opvang en begeleiding, gericht op hun vaak traumatische verleden. De spreekbeurt laat zien wat er gebeurt met de jongeren vanaf het moment dat ze in Nederland aankomen tot hun 18e verjaardag.
  • Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Deze spreekbeurt beschrijft welke rol het COA speelt in de opvang van asielzoekers. Wie is onze opdrachtgever? Wat staat er in de wet over asielzoekers? Wie werken er bij het COA? Wat voor soorten opvangcentra zijn er?

Je kunt je spreekbeurt afmaken met bijvoorbeeld foto’s uit de beeldbank en verhalen van asielzoekers. Alle spreekbeurten, foto’s en verhalen mag je gratis gebruiken.

Vragen?

Heb je nog meer vragen over asielzoekers, en kan je de antwoorden niet vinden op deze site? mail ons dan via Neem dan via publieksvoorlichting@coa.nl

Lees meer over: