Maastricht - Malberg

Bezoekadres: 
Taliënruwe 25c
6218 AE Maastricht

Dit betreft een dependance van Maastricht voor statushouders gekoppeld aan het bestaande azc Maastricht.

De locatiemanager is John Zeebregts.