Luttelgeest

Bezoekadres: 
Oosterringweg 41
8315 PS Luttelgeest
T 088-7159100
Postadres: 
Oosterringweg 41
8315 PS Luttelgeest

Azc Luttelgeest is sinds 1987 in gebruik als asielzoekerscentrum. Het was voorheen een recreatiepark. Het azc is één van de eerst geopende asielzoekerscentra in Nederland.

In 2011 is gestart met een gefaseerde duurzame herontwikkeling van het azc. De bewoners worden gehuisvest in 139 nieuwe huisjes. Het gebouw uit de tijd dat de Noordoostpolder werd drooggelegd is behouden en de nieuwe huisjes worden opgetrokken in de sfeer van de oude pionierswoningen. Daar kunnen 1.000 bewoners worden opgevangen. In 2015 zijn er tijdelijke woonunits bijgeplaatst, waar 400 mensen in kunnen worden opgevangen. De totale opvangcapaciteit van deze locatie is 1.400.

Een gedeelte van de opvangplaatsen in gereserveerd voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

Wilt u zich opgeven als vrijwilliger opgeven voor azc Luttelgeest? Neem dan contact op met het team Wonen van het azc.

De locatiemanager is Reurik Regelink.

Lees meer over: