Burgum

Bezoekadres: 
Elingsloane 63
9251MN Burgum
T 088 – 715 3480

Azc Burgum ligt aan de rand van Burgum, in de wijk Burgum-West. Op het terrein van het azc is de basisschool Papilio gevestigd. Sinds het najaar van 2012 is het centrum een gezinslocatie voor opvang van uitgeprocedeerde gezinnen met minderjarige kinderen.
Het COA is de opvanglocatie duurzaam aan het herontwikkelen.

Aanleiding herontwikkeling
Het azc in Burgum levert sinds jaren een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen van het COA. De samenwerking met de gemeente is sinds de vestiging in 2000 zeer goed.
De huidige semi-permanente gebouwen zijn sterk verouderd en voldoen niet meer aan de kwaliteitseisen van het COA. In samenspraak met de gemeente is besloten om de locatie duurzaam te herontwikkelen.

Projectomschrijving
De ambitie is om de huidige locatie te herontwikkelen met de uitstraling van een reguliere woonwijk met grondgebonden woningen, zodat de locatie met een opvolgende bestemming “wonen” ook een toekomstwaarde heeft. De locatie wordt geheel herontwikkeld (complete sloop/nieuwbouw). Het programma van de herontwikkeling bestaat uit twee dienstengebouwen en 64 grondgebonden woningen. De realisatie van het project zal gefaseerd verlopen en het azc blijft operationeel tijdens de bouw.

Het COA en de gemeente hebben samen het stedenbouwkundig plan opgezet. Voor het ontwerp is de huidige stedenbouwkundige structuur als uitgangspunt genomen en blijven de entree en de parkeerplaats gehandhaafd. De nieuwe wijk voor het azc is opgezet met drie hofjes waar de woningen omheen staan. De hofjes zijn autovrij en voorzien van speelplekken voor kinderen. Tussen de woningen door zijn er steeds doorkijkjes, waardoor de wijk goed overzichtelijk is. Aan de binnenzijde van de hofjes is het levendig, aan de buitenzijde wat rustiger. Midden in de wijk ligt het activiteitengebouw en aan de meest noordelijke zijde het kantoorgebouw.

Projectplanning
Het project wordt naar in 2 bouwfasen gerealiseerd. Naar huidig inzicht is de planning als volgt:

Fase 1
Start sloop:      mei 2019
Start bouw:      september 2019
Oplevering:      mei 2020

Fase 2
Start sloop:      mei 2020
Start bouw:      september 2020
Oplevering:      mei 2021

Werktijden
De bouwwerkzaamheden dienen plaats te vinden tussen 07.00 en 17.00 uur. Het werken op zaterdagen en zondagen is in uitzonderlijke gevallen toegestaan; hiervoor dient toestemming van de opdrachtgever te worden verkregen. Heiwerkzaamheden en andere werkzaamheden met een hoge geluids- en/of trillingsoverlast mogen niet eerder starten dan 08.00 uur.

Nieuwsbrief
Iedereen die geïnteresseerd is in de herontwikkeling kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief verschijnt onregelmatig en wordt via de e-mail verspreid onder degenen die aangegeven hebben deze te willen ontvangen. U kunt u hiervoor opgeven door een e-mail te sturen naar burgum@coa.nl.

Contact
Heeft u vragen, klachten of opmerkingen? U kunt altijd het azc bellen (088 – 715 34 80). Als uw vragen, klachten of opmerkingen over de werkzaamheden met betrekking tot de herontwikkeling gaan wordt u zo nodig doorverwezen naar een onderaannemer.

Heeft u interesse in vrijwilligerswerk in het azc? Bel de locatie, en vraag naar team Wonen.

De locatiemanager is Miranda Bakker.

Laatste nieuws

Lees meer over: