Aalten

Bezoekadres: 
Groot Deunkweg 5
7122 RS Aalten
T 088-7153500

Sinds 19 december 2015 worden 175 asielzoekers opgevangen in het asielzoekerscentrum (azc) Aalten in Barlo. Medio januari zijn de extra bijgeplaatste chalets gereed gekomen, waardoor azc Aalten inmiddels plaats biedt voor 300 bewoners. De locatie beschikt, naast de woonunits, over een recreatiezaal, een eigen basisschool, onderwijslokalen NT2 en een mulitfunctionele ruimte voor vrouwen en kinderen. Daarnaast worden, zowel op locatie als daarbuiten, diverse sportfaciliteiten aangeboden.

Onder andere met behulp van vrijwilligers van ‘Hulp voor vluchtelingen Aalten’ worden diverse activiteiten met de bewoners georganiseerd; de ene keer op de locatie en de andere keer erbuiten. Meer informatie hierover is terug te vinden op www.hulpvoorvluchtelingenaalten.nl

Locatiemanager is Ron van Ooijen.