Hervestiging vluchtelingen

Nederland nodigt elk jaar ongeveer 500 vluchtelingen uit om zich in ons land te vestigen. Zij komen zowel uit vluchtelingenkampen als steden in de regio van herkomst. Het COA zorgt voor de voorbereiding op hun komst naar Nederland. Ook onderhoudt het COA het contact met gemeenten waar de vluchtelingen direct na aankomst in Nederland komen te wonen.

Het COA werkt samen met bijna honderd gemeenten die hervestigde vluchtelingen hebben opgevangen of gaan opvangen. Het COA brengt gemeenten onderling met elkaar in contact om ervaringen uit te wisselen.

Lees meer over: