Voor gemeenten

Gemeenten zijn voor het COA een belangrijke partner. Zowel bij de ​opvang van asielzoekers ​als bij de vroege integratie en participatie van asielzoekers en vergunninghouders die in de opvang verblijven.

Vroege integratie en participatie

Vroege integratie en participatie omvat alle activiteiten en werkzaamheden van het COA om beter en in een vroeg stadium aan te sluiten bij de kansen en talenten van bewo­ners. Met als doel: bewoners kunnen zo snel mogelijk integreren  en participeren in Nederland. Het COA werkt nauw samen met gemeenten en andere partners in de samenleving om het integratie- en participatieaanbod voor bewoners te blijven ontwikkelen.

Huisvesting van vergunninghouders

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van vergunninghouders. Op de pagina's onder Huisvesting vergunninghouders vindt u hiervoor praktische handreikingen en organisaties die u hierbij kunnen ondersteunen.

Landelijke samenwerking

In 2015 werd Nederland geconfronteerd met een verhoogde asielinstroom. Deze was zo hoog dat landelijke en lokale overheden besloten samen op te trekken en afspraken te maken. In 2016 werd de Landelijke regietafel ingesteld. Nu richten de inspanningen van gemeenten zich meer op de huisvesting voor vergunninghouders en op hun integratie en participatie.