Snellere afhandeling asielaanvraag

De versoberde opvang is gerealiseerd in afgescheiden delen van de opvanglocaties in Ter Apel en Budel. Op deze locaties behandelt de IND de asielaanvragen van deze asielzoekers in een verkorte procedure. Asielzoekers die niet in Nederland mogen blijven, kunnen daardoor sneller uit Nederland vertrekken.

De versoberde opvang is voor asielzoekers uit veilige landen van herkomst en asielzoekers die al internationale bescherming kregen in een ander Europees land. De manier waarop de IND hun asielaanvraag behandelt, noemen we ook wel spoor 2. Deze asielzoekers maken heel weinig kans op asiel in Nederland. 

Toezicht en sobere verstrekkingen

Asielzoekers uit deze groep zijn op dit moment relatief vaker in beeld als overlastgever. Daarom ligt bij de dagelijkse begeleiding van deze bewoners de nadruk op toezicht. We werken met een stevig COA-team, extra beveiligingspersoneel en personeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

In de versoberde opvang zijn de huisregels strenger. We controleren bewoners bij binnenkomst en bij het naar buitengaan op verdachte middelen. Asielzoekers moeten zich dagelijks melden bij het COA en wekelijks bij de Vreemdelingenpolitie (AVIM). Daardoor zijn ze beschikbaar voor hun asiel en vertrekproces. 

Bewoners ontvangen geen eet- en leefgeld, maar we verstrekken maaltijden en verzorgingsproducten in natura. Ze kunnen geen begeleidingsprogramma’s volgen.

Kwetsbare personen: niet separaat

Kwetsbare asielzoekers uit deze groep vangen we niet separaat op. Denk aan alleenstaande vrouwen, gezinnen met kinderen jonger dan 16 jaar en LHBTI’s. Zij verblijven eerst in de centrale ontvangstlocatie en gaan daarna naar een azc of een locatie voor terugkeer. Tijdens hun verblijf in de opvang gelden wel dezelfde sobere verstrekkingen en dagelijkse meldplicht.

Externe link Lees meer over asielaanvragen van mensen uit veilige landen (rijksoverheid.nl)