Farhad begon eerst als vrijwillig tolk in azc Elderhoeve in Arnhem, waar hij verbleef. “Daarna deed ik vrijwilligerswerk als tuinman, als kok bij wijkdiners en als verhuizer. Dat voelde beter dan alleen in mijn kamer in het azc zitten.”

Het is belangrijk dat azc-bewoners zo snel mogelijk actief zijn in de samenleving. Dit draagt bij aan een zinvolle dagbesteding. Via 38 Meedoenbalies in het land faciliteert het COA naast vrijwilligerswerk ook sport, recreatie en soms betaald werk.

Bijdragen aan de lokale samenleving

De Meedoenbalie is vaak de eerste stap naar verbinding tussen de bewoners en de samenleving. Door mee te doen dragen bewoners bij aan de lokale samenleving, waardoor de samenleving meer kennis over, en begrip voor, nieuwkomers krijgt. Ook voelen bewoners zich van waarde en bereidt het hun voor op een langer verblijf in Nederland.

Alle bewoners kunnen meedoen

Azc Elderhoeve was 5 jaar geleden een van de eerste azc’s met een Meedoenbalie, al heette het project toen nog ‘Aan de slag’. Programmabegeleider bij het COA en coördinator van de Meedoenbalie in dit azc Liselore was er vanaf het begin bij betrokken en vertelt hoe de balie bij hen is georganiseerd: “Elke dinsdagmiddag is onze Meedoenbalie open van 13.00 tot 15.00 uur. Het is vrije inloop én bewoners worden actief uitgenodigd. Alle bewoners zijn welkom, ongeacht de status van hun procedure. Je kunt ook alleen een kopje koffie komen drinken; voor sommige bewoners is dat de eerste stap naar meedoen.”

Vraag en aanbod van activiteiten

Liselore coördineert vraag en aanbod van participatieactiviteiten: “We gaan in gesprek met bewoners: Wat zijn je wensen en je vaardigheden? Wat is je werkachtergrond? Wat wil je? En dan gaan we kijken of we dat kunnen realiseren.”

“Het kunnen ook wensen zijn om te gaan sporten of schilderen,” vervolgt Liselore. “Dan nemen we contact op met bijvoorbeeld de voetbalvereniging of een lokale schilderclub. Als het nodig is helpen we om een vergoeding te krijgen. Zo kunnen bewoners gebruikmaken van speciale regelingen van de gemeente zoals het Jeugdsportfonds.”

  • Liselore coördineert vraag en aanbod van activiteiten. © Nino van den IJssel

Activiteit met mensen uit de lokale omgeving

Veel voorkomende vrijwilligersactiviteiten zijn: koken en uitserveren bij wijkdiners, helpen bij sportevenementen zoals water uitdelen bij de triatlon, groenbeheer, en zwerfafval opruimen met buurtgenoten.

Wat de activiteiten gemeen hebben? Liselore: “Bewoners doen het vrijwilligerswerk nooit alleen. Samen met andere bewoners voelen ze zich meer op hun gemak. En het zijn altijd activiteiten die ze samen met mensen uit de lokale omgeving ondernemen.”

Samenwerken met vrijwilligersorganisaties

De Meedoenbalie is een samenwerking tussen het COA en de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Op lokaal niveau werkt de coördinator van de Meedoenbalie met een vrijwilligerscentrale die bij de NOV is aangesloten.

Zo werkt Liselore in Arnhem al jaren samen met Stichting Rijnstad. Vanuit de stichting is er contact met externe partijen zoals lokale (maatschappelijke) organisaties, bedoeld om een breed aanbod te creëren dat past bij de bewoners. Ook zijn gemeenten en werkgevers betrokken.

Bewoners bloeien op

Liselore ziet bewoners opbloeien: “Doordat ze meedoen krijgen ze een trots gevoel. Ze vertellen enthousiast over hun dag en ik zie dat ze hebben genoten. Het levert mooie resultaten op. Zo werkte een van onze bewoners bij een sportevenement en kwam daar in gesprek met een lokale medevrijwilliger. Zij bleken allebei een passie te hebben voor fietsen en tegenwoordig maken ze samen fietstochten.”

  • Farhad, ambassadeur van de Meedoenbalie in Arnhem en Liselore, coördinator vraag en aanbod van participatieactiviteiten. © Nino van den IJssel

Ambitie: van 38 naar 60 Meedoenbalies

Van de bijna 180 COA-locaties hebben 38 locaties een Meedoenbalie. Dat wil het COA uitbreiden naar minimaal 60 locaties. Bovendien wil het COA bij de Meedoenbalies ook de koppeling met betaald werk maken. Daarvoor is een pilot gestart in Almere. Tegelijkertijd stimuleren en faciliteren andere Meedoenbalies al langer betaald werk.