Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)...

....is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers. Het COA zorgt voor onderdak gedurende de asielprocedure en bereidt asielzoekers voor op een verblijf in Nederland, terugkeer naar het land van herkomst of doormigratie. Voor het uitvoeren van deze taken beheert het COA opvanglocaties verspreid over Nederland. Om de opvangtaken adequaat uit te voeren, werkt het COA nauw samen met organisaties als de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de Vreemdelingenpolitie (VP) en de Koninklijke Marechaussee (Kmar). Door de variërende instroom van asielzoekers, maar ook door de politieke en maatschappelijke gevoeligheid van het asielvraagstuk is flexibiliteit in structuur en organisatie bij het COA nood­zakelijk. Het COA is een zelfstandig bestuursorgaan en valt onder het ministerie van Justitie.
 

Vrijwilligerswerk bij het COA

Met behulp van vrijwilligers, kan het COA het aanbod aan activiteiten voor asielzoekers uitbreiden. Als vrijwilliger werk je veelal samen en krijg je begeleiding en ondersteuning van de mede­werkers op locatie. Je maakt kennis met verschillende culturen en werkt met zowel laag als hoog opgeleiden, jong en oud. Geen dag is hetzelfde en dat maakt het werken op een AZC veelzijdig en uitdagend. Wil je jouw kennis en ervaring delen en een bijdrage leveren aan de opvang van asielzoekers, dan is vrijwilligerswerk bij het COA echt iets voor jou.

Meer weten? Kijk op COA.nl voor meer informatie over vrijwilligerswerk binnen het COA. 
 

Docent basaal Nederlands

De docent Basaal Nederlands richt zich op minimale taalbeheersing waarmee asielzoekers zich in het dagelijks leven in de buurt kunnen redden, zodat ze bijvoorbeeld boodschappen kunnen doen.

Taakinhoud 

Jouw taak is groepsgewijs Basaal Nederlands geven aan asielzoekers volgens een door het COA geselecteerd lespakket.
 

Interesse om vrijwilliger te worden?

Dat kan als je:

  • 18 jaar of ouder bent
  • kunt samenwerken
  • affiniteit heeft met asielzoekers
  • professionele afstand kunt bewaren tot de asielzoeker (je bent geen belangenbehartiger)
  • een ”Verklaring omtrent het gedrag” kunt overleggen

Solliciteren

Voor meer informatie kun je bellen met Collin van Gerven te bereiken op nummer 06-31115826. We ontvangen graag een cv en een korte motivatie.