De kledingwinkel

Op het terrein van het AZC Budel is een kledingwinkel aanwezig waar de bewoners kleding kunnen ophalen. De bewoners schrijven zich bij het COA in voor een afspraak bij de kledingwinkel en de vrijwilliger ontvangt de bewoners zodra zij op de afspraak komen. De kleding uit de kledingwinkel is afkomstig van gulle gevers. Deze kleding wordt door vrijwilligers uitgegeven.

Uw taken

Uw taken zijn:

  • Helpen bij het uitzoeken van kleding voor de bewoners
  • Toezicht houden tijdens de opening van de kledingwinkel
  • Kleding aanvullen
  • Kleding opvouwen

Vrijwilliger worden?

Dat kan als u:

  • 18 jaar of ouder bent;
  • kunt samenwerken;
  • affiniteit heeft met asielzoekers;
  • afstand kunt bewaren tot de asielzoeker (u bent geen belangenbehartiger);
  • een ”Verklaring omtrent het gedrag” kunt overleggen.

Over het COA

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers. Het COA zorgt voor onderdak gedurende de asielprocedure en bereidt asielzoekers voor op een verblijf in Nederland, terugkeer naar het land van herkomst of doormigratie. Voor het uitvoeren van deze taken beheert het COA opvanglocaties verspreid over Nederland. Om de opvangtaken adequaat uit te voeren, werkt het COA nauw samen met organisaties als de Immigratie- en

Naturalisatiedienst (IND), de Vreemdelingenpolitie (VP) en de Koninklijke Marechaussee (Kmar). Door de variërende instroom van asielzoekers, maar ook door de politieke en maatschappelijke gevoeligheid van het asielvraagstuk is fl exibiliteit in structuur en organisatie bij het COA nood­zakelijk. Het COA is een zelfstandig bestuursorgaan en valt onder het ministerie van Justitie.

Solliciteren

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via onderstaand emailadres:  FMZCranendonckPB@coa.nl  of bellen naar onze locatie op 088-7155800 en vragen naar een programmabegeleider.

Solliciteren kan tot 23 november. Stuur je cv en motivatiebrief mee.