‏‏‎
 • Capaciteit

  800

  800 opvangplaatsen

 • Type locatie

  asielzoekerscentrum (azc) en alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv)

 • Overeenkomst

  22

  De huidige bestuursovereenkomst loopt tot 19 mei 2022.

 • Doorkijk tussen bomen op woongebouw met drie verdiepingen en plat dak met daarvoor gras, bomen en speeltoestellen
  buitenterrein
 • gebouw met leslokalen met daarvoor een grasveld, bomen, een houten schuurtje, lantaarnpalen, camera's en een bordje met snelheid 15 erop
  gebouw met leslokalen
 • gebouw met daarvoor gras en struiken
  hoofdgebouw

Azc Overloon is gevestigd in de gemeente Boxmeer in de voormalige penitentiaire inrichting voor jongeren, de ‘Maashegge’. Sinds de zomer van 2014 worden daar op een groot terrein met diverse moderne gebouwen 800 mensen opgevangen. Een deel van de opvangplekken in Overloon is gereserveerd voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De opvanglocatie ligt in de bossen bij Overloon en herbergt diverse extra faciliteiten op het terrein, zoals een eigen sporthal. De nabij gelegen dorpskernen en ook de grotere stad Venlo zijn met een directe busverbinding goed te bereizen vanaf de opvanglocatie.

Op deze locatie zijn onze partners VluchtelingenWerk NederlandGZA, GGD, IOM en DT&V vertegenwoordigd.

alt=""
© Rick Keus

Welkomin ons azc!

Je bent van ons gewend dat we in september tijdens de jaarlijkse Burendag een open huis organiseren waar je een kopje koffie kunt komen drinken. En kennismaken met ons azc, de bewoners en medewerkers.
Vanwege het coronavirus is deze open dag nu helaas niet mogelijk. Maar met de krant en de film Azc in Beeld willen we je dit jaar toch een inkijkje geven.

Bekijk de film op de pagina Azc in Beeld

Naar de krant

Meldpunt 

Voor inwoners van de omliggende dorpen zijn wij 24 uur per dag bereikbaar via overloon@coa.nl. Wij reageren de eerstvolgende werkdag op vragen, opmerkingen, meldingen of suggesties. Daarnaast zijn we telefonisch bereikbaar op 088 - 715 86 00.

Veel gestelde vragen

Ja, het COA mag niemand opvang weigeren. Wereldwijd zijn miljoenen mensen op de vlucht. Voor oorlog, of geweld. Of voor vervolging vanwege bijvoorbeeld hun godsdienst, seksuele voorkeur of politieke overtuiging. Een aantal van hen vraagt in een ander land ‘asiel’ aan. Ze doen daarmee een beroep op bescherming op grond van het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties. In dat verdrag staat wanneer iemand in aanmerking komt voor de status van vluchteling en daarom recht heeft op bescherming. Inmiddels zijn meer dan 150 landen bij dit verdrag aangesloten: zij erkennen het recht op bescherming van vluchtelingen. Ook het Nederlandse asielbeleid is gebaseerd op dit internationale Vluchtelingenverdrag. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voert het asielbeleid uit en behandelt alle asielaanvragen. Alle asielzoekers hebben recht op opvang, begeleiding, noodzakelijke middelen voor levensonderhoud en toegang tot medische zorg. Dit is wettelijk vastgelegd. Het COA zorgt daarvoor.

Om opvanglocaties veilig en leefbaar te houden, hebben we huisregels die asielzoekers in alle azc's moeten naleven. Laten zij hun medebewoners of COA-medewerkers niet in hun waarde of overtreden ze op een andere manier de huisregels? Dan treffen we samen met onze partners maatregelen. De overheid neemt verschillende maatregelen om overlastgevende asielzoekers aan te pakken. Bijvoorbeeld door een asielaanvraag sneller af te handelen en asielzoekers uit veilige landen versoberd op te vangen.

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) moeten zich 2 keer per dag te melden bij het COA. Volwassen bewoners hebben een wekelijkse meldplicht. Alhoewel het COA van mening is dat minderjarigen in de avond niet van het terrein horen te gaan, is er geen juridische bevoegdheid om vrijheidsbeperkingen op te leggen. Wel voeren we gesprekken en leggen we indien nodig maatregelen op. De beveiliging van het azc registreert alle bewoners die laat van de locatie weggaan en terugkomen. Met deze bewoners wordt altijd een gesprek gevoerd.

Er is een ketenmarinier aangesteld die korte lijnen heeft met onder meer de locatiemanagers, gemeente, politie, justitie, bureau Halt en Jeugdzorg. We hebben inmiddels een lijst van hardnekkige overlastgevers en hebben met deze partners afspraken gemaakt waardoor we gerichter, sneller en strenger kunnen optreden tegen misstanden. We werken waar nodig ook nauw samen met de verslavingszorg. En we instrueren onze eigen mensen om de teugels richting overlastgevers heel strak te houden. In het algemeen geldt dat de preventie en aanpak van overlastgevend gedrag een gezamenlijke inspanning is van onder meer politie, ketenmariniers, OM, COA, gemeente en Nidos (de instelling die de wettelijke voogdij heeft over alleenstaande minderjarige asielzoekers). Deze samenwerking krijgt steeds meer vorm en begint ook zijn vruchten af te werpen.

Binnen het azc gelden strenge huisregels en is er een maatregelbeleid van kracht waarbij het COA bevoegd is om straffen op te leggen aan overlastgevende asielzoekers. Maatregelen die het COA kan opleggen zijn gedrag beïnvloedende maatregelen, (gedeeltelijke) inhouding van het weekgeld, time-out plaatsing op een andere locatie, plaatsing in de handhaving en toezichtlocatie (htl) in Hoogeveen en plaatsing in een speciale opvang voor minderjarigen. Maatregelen die het COA oplegt zijn juridische maatregelen waarbij het COA gebonden is aan wettelijke kaders. 

Op de locatie in Overloon wonen zowel asielzoekers met een grote kans om in Nederland te blijven, als asielzoekers van wie de kans dat zij uiteindelijk in Nederland mogen verblijven gering is. Voor beide groepen verzorgen we de begeleiding en organiseren we activiteiten. Het COA heeft een begeleidingsprogramma met trainingen zoals Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM), Nederlandse taalles (NT2) en Wonen en Leven op een COA-locatie (WLCL). Daarnaast organiseren we speciale activiteiten die afgestemd zijn op de specifieke vaardigheden en interesses van bewoners. Ook zijn er tal van recreatieve activiteiten. Denk daarbij aan sport- en bewegingsactiviteiten, creatieve activiteiten, onderhoud aan de locatie, et cetera. Ook moeten bewoners zelf hun maaltijd koken en hun eigen woonomgeving onderhouden.

Activiteiten op deze locatie

Een veilig onderkomen is belangrijk, maar niet genoeg. Daarom bieden we asielzoekers verschillende begeleidingsprogramma's aan. Soms ook samen met onze partners. Zo helpen we bewoners om zich actief op te stellen. Tijdens het verblijf en daarna.

Lokale samenwerkingen

In en rondom het azc zijn veel activiteiten waarbij we samenwerken met organisaties uit de omgeving. Deze organisaties zijn geregeld op zoek naar vrijwilligers. Soms hebben ze ook spullen nodig. Lees meer hierover en kijk hoe je eventueel zelf kunt bijdragen.

Nieuwsbrief azc Overloon

Elk kwartaal verschijnt onze nieuwsbrief. Met nieuws over de activiteiten op ons azc. Wil je onze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Stuur dan een e-mail naar overloon@coa.nl.