Onderzoek

Het is onder bepaalde voorwaarden mogelijk een onderzoek voor studie of promotie uit te voeren binnen onze organisatie.

Zorgvuldige afweging

Onderzoek levert vaak waardevolle informatie op die van maatschappelijk belang kan zijn. Maar het begeleiden van onderzoeken kost tijd en geld. Bovendien willen we niet dat onze bewoners te veel worden ‘lastiggevallen'. Zij hebben recht op een veilige en rustige woonomgeving. We wegen alle onderzoeksvoorstellen daarom zorgvuldig af.

Handig om te weten

Voor onderzoek onder asielzoekers geldt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb). Wij zijn dan ook uiterst terughoudend in het geven van toestemming voor onderzoek. Onze ervaring is dat bewoners over het algemeen niet willen meewerken aan interviews. Ook taalbarrières leveren problemen op.

Onderzoeksformulier

Om een goede beslissing te kunnen nemen, hebben we zo veel mogelijk informatie over het onderzoek nodig. Bijvoorbeeld over het doel en de onderzoeksmethode. U kunt uw onderzoek beschrijven op het onderzoeksformulier. U ontvangt binnen 5 werkdagen van ons een ontvangstbevestiging met meer informatie over de behandeling van uw voorstel.

Beschrijf het onderzoek en benoem:

  • het doel van het onderzoek
  • de methodologie (bijvoorbeeld interviews, observatie, et cetera)
  • de belangrijkste geraadpleegde literatuur
  • de verwachte resultaten
  • de gewenste bijdrage van het COA

Bent u van plan het onderzoek te publiceren, dan hebt u daar apart toestemming voor nodig van het COA.

Lees meer over: