Onderzoek

Het is onder bepaalde voorwaarden mogelijk een onderzoek voor studie of promotie uit te voeren binnen onze organisatie.

Zorgvuldige afweging

Onderzoek levert vaak waardevolle informatie op die van maatschappelijk belang kan zijn. Maar het begeleiden van onderzoeken kost tijd en geld. Bovendien willen we niet dat onze bewoners te veel worden ‘lastiggevallen'. Zij hebben immers recht op een veilige en rustige woonomgeving. We wegen alle onderzoeksvoorstellen dan ook zorgvuldig af, voordat we al dan niet onze medewerking toezeggen.

Handig om te weten

Op onderzoek onder asielzoekers is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) van toepassing. Wij zijn dan ook uiterst terughoudend in het geven van toestemming voor onderzoek onder onze bewoners. Het is onze ervaring dat zij over het algemeen niet willen meewerken aan het geven van interviews. Ook taalbarrières leveren problemen op.

Onderzoeksformulier

Om een goede beslissing te kunnen nemen over uw onderzoeksvoorstel hebben we zo veel mogelijk informatie over het onderzoek nodig, bijvoorbeeld over het doel en de onderzoeksmethode. Vult u deze en andere eigenschappen van het onderzoek in op het onderzoeksformulier. U ontvangt binnen 5 werkdagen van ons een ontvangstbevestiging met meer informatie over de behandeling van uw voorstel.

Beschrijf het onderzoek en benoem daarbij:

  • het doel van het onderzoek
  • de methodologie (bijvoorbeeld interviews, observatie, etc.)
  • de belangrijkste geraadpleegde literatuur
  • de verwachte resultaten
  • de gewenste bijdrage van het COA
Bent u van plan het onderzoek te publiceren (online of in boek- of artikelvorm) dan hebt u daarvoor apart toestemming nodig van het COA.
Lees meer over: