Docenten

Wilt u als docent in uw lessen aandacht schenken aan asielzoekers? Misschien omdat er kinderen van asielzoekers bij u op school zitten. Of omdat er in de media veel aandacht is voor asielzoekers. We bieden concept-spreekbeurten aan voor de bovenbouw van het basisonderwijs en voor het voortgezet onderwijs.

Handleiding

In de docentenhandleiding geven we een aantal suggesties om het onderwerp asielzoekers te behandelen in de les. Het uitgangspunt is dat de leerlingen zelf actief bij het onderwerp worden betrokken. Denk bijvoorbeeld aan een rollenspel of het combineren van het onderwerp met andere lessen, zoals tekenen.

Lees meer over: