Voor onderzoekers en scholieren

Wil je een spreekbeurt houden over asielzoekers? Speciaal voor leerlingen in de laatste paar jaar van het basisonderwijs en leerlingen in het voortgezet onderwijs hebben we hiervoor een paar onderwerpen uitgewerkt.

Wil je wel eens met je eigen ogen zien hoe het is om op een asielzoekerscentrum te wonen? Het Klokhuis heeft hier een filmpje over gemaakt. In het filmpje zie je de tienjarige Parwana. Zij is met haar ouders uit Afghanistan gevlucht.

Op de site van de asielzoekmachine vind je ook een schat aan informatie over asielzoekers.

Onderzoek

Het is onder bepaalde voorwaarden mogelijk een onderzoek voor studie of promotie uit te voeren binnen het COA.

Andere organisaties

Een asielzoeker krijgt in Nederland, naast het COA, ook met andere organisaties maken. Wij beslissen bijvoorbeeld niet of iemand wel of niet in Nederland mag blijven. Dat doet de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Asielzoekers die niet in Nederland mogen blijven, moeten terug naar hun eigen land. Daarbij helpt de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V).

Meer informatie

Wil je meer weten over asielzoekers en kan je de informatie niet op deze site terugvinden, mail ons dan via publieksvoorlichting@coa.nl

Het is onder bepaalde voorwaarden mogelijk een onderzoek voor studie of promotie uit te voeren binnen onze organisatie.

Zorgvuldige afweging

Onderzoek levert vaak waardevolle informatie op die van maatschappelijk belang kan zijn. Maar het begeleiden van onderzoeken kost tijd en geld. Bovendien willen we niet dat onze bewoners te veel worden ‘lastiggevallen'. Zij hebben immers recht op een veilige en rustige woonomgeving. We wegen alle onderzoeksvoorstellen dan ook zorgvuldig af, voordat we al dan niet onze medewerking toezeggen.

Zit je in de laatste paar jaar van de basisschool? En wil je een spreekbeurt houden of een werkstuk maken over asielzoekers? Of wil je gewoon meer weten over asielzoekers? Gebruik dan onze spreekbeurten. Er zijn teksten over verschillende onderwerpen. Je mag alles gratis gebruiken.

Onderwerpen

Er zijn spreekbeurten over de volgende onderwerpen:

Zit je op een middelbare school en moet je een spreekbeurt of werkstuk maken over asielzoekers? Of wordt dit onderwerp binnenkort in de klas besproken? Bereid je dan voor met de informatie op deze site of maak gebruik van de kant-en-klare spreekbeurten.

Wilt u als docent in uw lessen aandacht schenken aan asielzoekers? Misschien omdat er kinderen van asielzoekers bij u op school zitten. Of omdat er in de media veel aandacht is voor asielzoekers. We bieden concept-spreekbeurten aan voor de bovenbouw van het basisonderwijs en voor het voortgezet onderwijs.

Lees meer over: