Soorten opvang

De opvangcentra van het COA liggen verspreid over het hele land. Het grootste deel is reguliere opvang. In tijden van verhoogde instroom kan het COA noodopvang inzetten. Daarnaast zorgen de gemeenten, wanneer nodig, voor crisisnoodopvang.

  • Reguliere opvangReguliere opvanglocaties hebben een opvangcapaciteit van 300-1500+ personen en worden door het COA geëxploiteerd voor een termijn van minimaal 2 jaar. Incidenteel benutten we ook recreatieparken, migrantenhuisvesting of vergelijkbare accommodaties. Kleinere zelfstandige vestigingen met een minimale capaciteit van 200 personen kunnen onderdeel zijn van een grote reguliere vestiging. De reguliere opvang bestaat uit asielzoekerscentra (azc's) en andere locatietypen. De azc's bieden bewoners onderdak en basisvoorzieningen als kook- en wasruimten en computers.
     
  • Noodopvang. Met deze tijdelijke locaties biedt het COA een soberdere, maar adequate opvang aan. Dat zijn bijvoorbeeld hallen zijn of aangepaste kantoren die voor de duur van 6 tot 12 maanden opvang bieden aan circa 300+ asielzoekers. Bewoners hebben hier doorgaans minder privacy dan op een reguliere opvanglocati en hebben er ook geen gelegenheid om zelf te koken. Ze hebben wel dezelfde toegang tot gezondheidszorg. Het COA maakt op dit moment geen gebruik van noodopvang.
  • Crisisnoodopvang vindt plaats in accommodaties zoals sporthallen, die ook worden gebruikt voor de opvang van burgers bij incidenten, rampen of crises. De coördinatie van deze opvang ligt primair bij de veiligheidsregio of bij een provincie of grote stad. We maken op dit moment geen gebruik van crisisnoodopvang.

De opvangcentra van het COA zijn bovendien onderverdeeld in verschillende typen: waar een asielzoeker woont, hangt af van de fase in de asielprocedure waar hij in zit.