Internationaal

Het opvangen van asielzoekers is niet alleen een zaak van Nederland, maar van heel Europa. Het COA heeft veel contacten met andere Europese landen en we wisselen kennis en ervaring uit. Met name Brussel is een belangrijke gespreks- en subsidiepartner. Buiten Europa speelt het COA een rol bij de selectie en training van uitgenodigde vluchtelingen. Zo helpen wij ook internationaal bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Europa

Het COA heeft een uitgebreid Europees netwerk opgebouwd met daarin diverse (vluchtelingen)organisaties. We nemen regelmatig deel aan internationale projecten. Dat doen we op eigen initiatief of in opdracht van onze opdrachtgever (het ministerie van Justitie en Veiligheid). Met onze jarenlange ervaring als opvangorganisatie kunnen we ook iets betekenen voor andere landen. Griekenland, Malta, Cypres en Turkije maakten al gebruik van onze expertise. De afgelopen jaren is de samenwerking en inzet in Europees verband verder toegenomen.

Subsidie

Het COA doet regelmatig een beroep op internationaal verleende subsidies om projecten te kunnen uitvoeren. Een voorbeeld hiervan is het Europese Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF). Dat fonds financiert onder meer projecten die gericht zijn op asiel, hervestiging en integratie.

Wereldwijd

Het COA heeft een belangrijke rol bij de selectie en training van hervestigde vluchtelingen. Nederland neemt gemiddeld 500 hervestigde vluchtelingen per jaar op. Daarnaast vindt er sinds 2016 hervestiging plaats vanuit Turkije. Lees meer over hervestiging van vluchtelingen.

 

Lees meer over: