Inkooptraject COA

Inkooppunt

Het Inkoopuitvoeringscentrum van de Vreemdelingenketen (IUC-Vk) voert de inkooptrajecten van het COA uit. Het werkt voor het ministerie van Justitie en Veiligheid (opdrachtgever COA) en is 1 van de 20 inkooppunten van het Rijk. Lees hier hoe het Rijk inkoopt. Inkoopvragen kunt u mailen naar inkoopassistent@coa.nl.

Europese aanbesteding

Voor de inkoop van goederen en diensten vanaf € 209.000 (excl. btw) gelden de Europese aanbestedingsrichtlijnen. Voor opdrachten voor werken ligt de drempelwaarde voor het hanteren van deze richtlijnen hoger: € 5.225.000 (excl. btw). Het inkoopuitvoeringscentrum behandelt alle ondernemers transparant en op dezelfde manier. Opdrachten gunnen we in concurrentie en op basis van vooraf bepaalde criteria. Hierbij is de prijs-kwaliteitverhouding meestal bepalend. Lokale leveranciers krijgen geen voorrang. In de praktijk zien we dat (landelijke) leveranciers hun medewerkers voor de dienstverlening aan het COA vaak wel lokaal inhuren.

Raamovereenkomsten

Bij het verstrekken van opdrachten voor het COA werken we vaak met raamovereenkomsten met 1 of meer mantelpartijen. De looptijd van deze overeenkomsten is maximaal 4 jaar.

Aanbesteding volgen

Via de site van Tenderned kunt u de aanbesteding voor uw product of dienst volgen.

 

 

 

 

Lees meer over: