Bezetting

Aantal personen in de opvang

De bezetting in de asielopvang in de afgelopen 2 jaar. Op 9 december 2019 wachtten 5.511 vergunninghouders op uitstroom naar een gemeente. Het grootste deel van hen verblijft op een COA-locatie. Een aantal van hen kiest voor een extern adres, bijvoorbeeld via de logeerregeling. Deze ‘extern geplaatsen’ vallen administratief onder de opvang van het COA.

 

Personen in de opvang op 9 december 2019

Totaal

27.351

Waarvan vergunninghouders

5.511

Naar leeftijdsgroep

Leeftijd

Man

Vrouw

Totaal

Aantallen personen in de opvang (1995 - 2019)

2019 (9 december)27.251    
2018  22.498   

 

2017              21.037   

 

2016

27.028    

2015

47.764    

2014