Bezetting

Aantal personen in de opvang

De bezetting in de asielopvang in de afgelopen 2 jaar. Op 19 februari 2018 wachtten 8.201 vergunninghouders op uitstroom naar een gemeente. Zij ontvangen opvang door het COA. Het grootste deel van hen verblijft ook op een COA-locatie. Een aantal van hen kiest voor een extern adres, bijvoorbeeld via de logeerregeling. Deze ‘extern geplaatsen’ vallen administratief onder de opvang van het COA.

 

Personen in de opvang op 19 februari 2018

 

Totaal

21.085

Waarvan vergunninghouders

8.201

Naar leeftijdsgroep

Leeftijd

Man

Vrouw

Totaal

Aantallen personen in de opvang
1995 - 2018

201821.085   

 

2017              21.037   

 

2016

27.028    

2015

47.764    

2014

24.929

    

2013