Bezetting

Aantal personen in de opvang

De bezetting in de asielopvang in de afgelopen 2 jaar. Op 13 januari 2020 wachtten 5.583 vergunninghouders op uitstroom naar een gemeente. Het grootste deel van hen verblijft op een COA-locatie. Een aantal van hen kiest voor een extern adres, bijvoorbeeld via de logeerregeling. Deze ‘extern geplaatsen’ vallen administratief onder de opvang van het COA.

 

Personen in de opvang op 13 januari 2020

Totaal

27.506

Waarvan vergunninghouders

5.583

Naar leeftijdsgroep

Leeftijd

Man

Vrouw

Totaal

Aantallen personen in de opvang (1995 - 2020)

2020 (13 januari)

27.506    
2019                  27.381   

 

2018  22.498   

 

2017              21.037   

 

2016