Soorten opvang

De opvangcentra van het COA liggen verspreid over het hele land. Het grootste deel is regulier. In tijden van verhoogde instroom kan het COA noodopvang inzetten. Daarnaast zorgen de gemeenten, wanneer nodig, voor crisisnoodopvang.

  • Reguliere opvangReguliere opvanglocaties hebben een opvangcapaciteit van 300-1500+ personen en worden door het COA geëxploiteerd voor een termijn van minimaal 2 jaar. Incidenteel worden ook recreatieparken, migrantenhuisvesting of vergelijkbare accommodaties benut. Kleinere zelfstandige vestigingen met een minimale capaciteit van 200 personen kunnen onderdeel zijn van een grote reguliere vestiging.
    De reguliere opvang bestaat uit asielzoekerscentra (azc's) en andere locatietypen. De azc's bieden bewoners onderdak en toegang tot basisvoorzieningen als kook- en wasruimten en computers.
     
  • Noodopvang. Met deze tijdelijke locaties biedt het COA een soberder, maar adequate opvang aan. Dat kunnen bijvoorbeeld hallen zijn of  aangepaste kantoren die voor de duur van 6 tot 12 maanden opvang bieden aan +/- 300+ asielzoekers. Bewoners genieten hier doorgaans minder privacy dan op een reguliere opvanglocatie; ze hebben er ook geen gelegenheid om zelf te koken. Ze hebben wel dezelfde toegang tot gezondheidszorg.
  • Crisisnoodopvang vindt plaats in accommodaties, zoals sporthallen, die ook worden gebruikt voor de opvang van burgers bij incidenten, rampen of crises. De coördinatie van deze opvang ligt primair bij de veiligheidsregio of bij een provincie of grote stad. 
    We maken op dit moment geen gebruik van crisisnoodopvang.

De opvangcentra van het COA zijn bovendien onderverdeeld in verschillende typen: waar een asielzoeker woont, hangt af van de fase waarin hij zit in de asielprocedure.