Doetinchem - geen bewoners

Bezoekadres: 
Hogenslagweg 8
7009 CD Doetinchem
T 088-7153200
Postadres: 
Hogenslagweg 8
7009 CD Doetinchem

Sinds juni 2014 heeft de voormalige penitentaire inrichting De Kruisberg in Doetinchem dienst gedaan als procesopvanglocatie (pol). Het complex is omgebouwd naar een veilig en leefbaar opvangcentrum voor vluchtelingen. Het COA koos voor de voormalige jeugdgevangenis omdat deze locatie leegstond en bijzonder geschikt was door de diverse voorzieningen die al aanwezig waren, zoals woonruimtes en een sporthal. In beginsel ging het om 350 asielzoekers; ten tijde van de hoge instroom eind 2015/begin 2016 werd de capaciteit tijdelijk opgehoogd naar 575 plaatsen.

 In december 2016 is de locatie vroegtijdig leeggestroomd. De locatie blijft tot het einde van de bestuursovereenkomst (medio juni 2017) wel beschikbaar voor het COA als reservelocatie. Bij een hoge toestroom van asielzoekers kan het COA deze locatie gedurende de looptijd eventueel weer in gebruik nemen.

 

Laatste nieuws